Adenomy hypofýzy

Adenomy hypofýzy (nádory podvěsku mozkového) jsou relativně časté mozkové nezhoubné nádory. Jejich diagnostika a léčba vyžaduje mezioborou spolupráci neurologa, endokrinologa, očního lékaře, neurochirurga a ideálně i ORL specialisty. V Nemocnici Na Homolce se moderní komplexní léčbou adenomů hypofýzy dlouhodobě zabýváme a rádi vám s tímto onemocněním pomůžeme.

Podvěsek mozkový – hypofýza je důležitá hormonálně aktivní struktura a nádory, které z ní vyrůstají, rozdělujeme na hormonálně aktivní (funkční) a neaktivní (afunkční). Hormonálně aktivní adenomy produkují zvýšené množství některého hormonu, např. prolaktinu, růstového nebo adrenokortikotropního hormonu. Neaktivní adenomy naopak neprodukují nadměrné množství některého z hypofyzárních hormonů, ale mohou svým růstem a tlakem na zdravou hypofýzu její běžnou hormonální funkci poškozovat. Jak je vidět, rozdělení podle hormonální aktivity je složitější záležitostí a vyžaduje vyšetření a spolupráci endokrinologa.

Jak se nádory hypofýzy vlastně projevují?

Nutno říci, že poměrně různorodě, od úplně či prakticky bezpříznakových, kdy jde většinou o náhodný nález na magnetické rezonanci (MRI) mozku provedené pacientovi z důvodu podezření na jiné onemocnění. Po nádory s příznaky jasně vyjádřenými, více či méně typickými pro toto onemocnění.

Nejčastější obtíží, pro kterou pacient s adenomem hypofýzy vyhledá lékaře, je zhoršení zraku, a to většinou ve smyslu zúženého zrakového pole – tzv. bitemporální hemianopsie, kterou způsobuje tlak nádoru na křížení zrakových nervu. Nemalá skupina pacientů však udává zamlžené, neostré vidění. Tyto pacienty musí vyšetřit oční lékař, který zhodnotí a zobjektivizuje jejich zrak vyšetřením perimetru. Dále si pacienti mohou stěžovat na bolesti hlavy, celkovou únavu, nevýkonnost a jiné spíše nespecifické obtíže.

U hormonálně aktivních adenomů potíže souvisejí s nadprodukcí konkrétního hormonu, v případě nadprodukce prolaktinu – tzv. prolaktinomů, u žen poruchou menstruace, sekrecí mléka z prsou – galaktoreou, u mužů většinou ztrátou libida. Nadprodukcí růstového hormonu vzniká v dospělosti akromegalie, kdy kromě mnoha přidružených interních komplikací bývá dominantní změna fyzických rysů pacienta se zvětšováním rukou, nohou nebo např. jazyka. Specifický centrální typ obezity a další interní komplikace jako např. cukrovka provází nadprodukci adrenokortikotropního hormonu (ACTH) a jde o tzv. Cushingovu chorobu.

Souhrnem lze říci, že k určení a upřesnění diagnózy je nezbytné vyšetření endokrinologa a očního lékaře, naprosto klíčové je samozřejmě grafické vyšetření mozku magnetickou rezonancí.

Jaké jsou možnosti léčby?

Je třeba zmínit, že nemalá skupina pacientů s nevelkými, bezpříznakovými adenomy hypofýzy léčbu vlastně nepotřebuje a tyto pacienty pravidelně klinicky a graficky ambulantně sledujeme.

Jinak je tomu ale u adenomů, které svému nositeli obtíže způsobují. Kromě jedné skupiny hormonálně aktivních nádorů tzv. prolaktinomů, u kterých je většinou efektivní pravidelné užívání léků, je u všech ostatních metodou léčebné volby chirurgické řešení. V naprosté většině operujeme na našem pracovišti adenomy hypofýzy endoskopickou technikou, kdy lze velmi elegantně přes dutinu nosní do oblasti nádoru proniknout. Naším vstupním pracovním koridorem jsou obě nosní dírky, kudy zavádíme optiku a pracovní nástroje. Po snesení zadní části nosní přepážky vstupujeme do klínové dutiny a po odstranění její zadní stěny do tureckého sedla, kde je nádor lokalizován. Za pomoci speciálních nástrojů ho postupně odstraňujeme. Naší snahou je kompletní či co nejradikálnější, a zároveň pro pacienta bezpečné odstranění nádoru. Velkou výhodou našeho centra je možnost intraoperačního využití magnetické rezonance (MRI), kde si rozsah resekce nádoru přímo v průběhu operace u uspaného pacienta ozřejmíme a v případě odstranitelného zbytku nádoru můžeme dále v jeho resekci pokračovat.

Pokud nelze celý nádor bezpečně odstranit, můžeme na základě výsledků kontrolních MRI vyšetření přímo v rámci naší nemocnice oslovit kolegy z oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie a zbytkový nádor pomocí Leksellova gama nože cíleně ozářit.

Samozřejmou součástí komplexní péče o naše pacienty jsou kontroly ORL specialistou, který přispěje k co nejrychlejšímu zahojení nosní dutiny. Lze taktéž využít služeb našich endokrinologů pečujících o optimální hormonální funkci hypofýzy.

Diagnostikovali Vám adenom hypofýzy?

Objednejte se na tel. 257 272 397, 257 272 398 či na nch@homolka.cz. Celou situaci s Vámi detailně a v klidu probereme a navrhneme vám nejvhodnější léčebný postup. Klademe přitom důraz na individuální, laskavý přístup k pacientovi s nejmodernějším a bezpečným řešením tzv. šitým na míru. Nespornou výhodou léčby adenomů hypofýzy v Neurocentru Nemocnice Na Homolce je kromě zkušeného týmu specialistů i možnost využítí intraoperační magnetické rezonance (MRI) a v případě potřeby Leksellova gama nože.