Co je to cévní chirurgie

Cévní chirurgie je poměrně mladý chirurgický obor, který se zabývá léčením pokročilých forem onemocnění cév, a to zejména tepen. Umíme samozřejmě operovat i křečové žíly, ale soustřeďujeme většinu svého úsilí na těžce nemocné tepny (neboli arterie) postižené v moderní době především arteriosklerózou neboli aterosklerózou.
Toto degenerativní onemocnění, které je na jedné straně sice zdrojem mnoha vtípků, ale na straně druhé stojí léta neohroženě na nejvyšší příčce žebříčku příčin smrti, poškozuje naše tepny na nejrozmanitějších místech těla a nejrůznějším způsobem.

Něco nám předali již předkové, například vrozené poruchy metabolismu tuků, sklon k vysokému krevnímu tlaku či ke vzniku cukrovky (a tato onemocnění rozvoj aterosklerózy podporují) a za něco si můžeme sami (sedavý životní styl, přejídání, kouření - tyto návyky si co do rizika s vrozenými příčinami nikterak nezadají). Žijeme přesto déle než generace před námi a s lidským věkem stoupá i četnost a tíže aterosklerotického postižení.

Zjednodušeně řečeno, ateroskleróza naše tepny buď zužuje a uzavírá (tzv. obliterační forma), nebo naopak rozšiřuje (forma dilatační).

První typ vede k různým projevům poruchy prokrvení: nejčastější je tzv. ischemická choroba dolních končetin, znemožňující pacientům delší chůzi a v pokročilých formách vedoucí až k ohrožení končetiny. Řada mozkových příhod má původ v aterosklerotickém tepenném postižení tepen zásobujících mozek a podobný mechanismus je příčinou ischemické choroby srdeční (angina pectoris), kterou léčí kardiologové a srdeční chirurgové.

Druhý typ vyústí ve vznik tzv. výdutí neboli aneurysmat, která, zejména jsou-li umístěna na velkých tepnách, jako je aorta a její větve, mohou svého nositele ohrozit na životě prasknutím a vykrvácením.

Existuje řada dalších onemocnění a stavů, které mají co do činění s cévní chirurgií - patří sem mj. i cévní poranění a náhlé příhody, jako jsou např. některé akutní tepenné uzávěry.
Nemáme dost prostoru na jejich podrobný výpis. Důležité však je, že většinu těchto stavů a situací dokáže moderní cévní chirurgie diagnostikovat a léčit. Dnešní cévní chirurg úzce spolupracuje s rentgenologem a mnohé procedury lze dnes provádět méně krvavou cestou než dříve.

Zásadní radu pro úspěch budoucí léčby lze shrnout do dvou slov: přijďte včas!