Akutní srdeční selhání

Co to je

Akutní srdeční selhání je náhle vzniklý stav, kdy je z vnitřních nebo vnějších příčin narušena práce srdce jako pumpy.

Příčiny

Akutní srdeční selhání může být způsobeno celou řadou příčin. Nejčastěji vzniká následkem ischemické choroby srdeční a její akutní formy – infarktu myokardu. Dalšími častějšími příčinami mohou být zvýšený krevní tlak (hypertenze), vrozené a chlopenní srdeční vady, zánět srdečního svalu (myokarditida), poruchy srdečního rytmu (arytmie), ale i některá infekční onemocnění (sepse), onemocnění štítné žlázy nebo selhání ledvin.

Příznaky

Akutní srdeční selhání se může projevovat celou řadou ne zcela specifických příznaků; nejčastěji to bývají dušnost, únava a otoky dolních končetin.

Vyšetření

Základem vyšetření je pečlivý rozhovor s nemocným (odběr anamnézy), běžné tzv. fyzikální vyšetření (pohled, poklep, poslech, pohmat) a natočení elektrokardiogramu (EKG). Vyšetření bývá zpravidla doplněno odběrem krve ke stanovení parametrů vnitřního prostředí, okysličení krve a známek poškození srdce a dalších orgánů. Standardem je dnes také ultrazvukové vyšetření srdce – echokardiografie. Často je však potřeba doplnit další vyšetření ke zjištění příčiny akutního srdečního selhání nebo k určení možností léčby jako jsou katetrizační vyšetření (včetně koronarografie – speciální vyšetření věnčitých tepen), RTG plic, CT vyšetření srdce, magnetická rezonance srdce apod.

Léčba

Do léčby akutního srdečního selhání patří léčba symptomatická, jejímž cílem je co nejrychleji ulevit nemocnému od obtíží (podání kyslíku a léků proti bolesti či úzkosti); dále úprava vnitřního prostředí, krevního tlaku a srdeční frekvence; podání léků k odvodnění (diuretika); léčba příčiny akutního srdečního selhání, která se liší podle konkrétních nálezů (např. u nejčastější příčiny akutního srdečního selhání – ischemické choroby srdeční je cílem obnovení krevního zásobení srdce); podpora stažlivosti (kontraktility) srdce; sledování a popřípadě náhrada základních porušených životních funkcí (umělá plicní ventilace, mechanické podpory krevního oběhu, zavedení mimotělního oběhu s oxygenátorem (dočasná náhrada srdce a plic), transplantace srdce).

Problematikou srdečního selhání se u nás zabývá - Ambulance srdečního selhání