Průběh MR vyšetření

Vyšetření provádí erudovaný radiologický asistent či laborant pod vedením lékaře – radiologa. 

Pacient musí odložit všechny kovové předměty a elektroniku, které má na těle i po kapsách, neboť by mohly znehodnotit zobrazení, mohly by se uvolnit a zranit pacienta, elektronika by se mohla nenávratně poškodit. Odložit je nutné i sponky do vlasů, šperky, brýle, naslouchadla a snímatelné zubní protézy. V případě nejasností, může být pacient před vyšetřením zkontrolován speciálním detektorem kovů. Na vyšetření v oblasti trupu se pacienti většinou svlékají do spodního prádla. U žen proto doporučujeme oblékat sportovní typy podprsenek bez výztuh, neboť podprsenky s kosticemi nelze mít během vyšetření oblečené. 

V případě, že je pacientka těhotná, musí tuto skutečnost před vyšetřením lékaři oznámit.

Většina vyšetření se provádí vleže na zádech, pouze v některých specifických případech i vleže na břiše. 
V případě vyšetření vyžadujícího aplikaci kontrastní látky zavede radiologický asistent či lékař pacientovi nitrožilní kanylu. Kontrastní látka je během vyšetření aplikována radiologickým asistentem. 
Během vyšetření je nutné, aby se pacient nehýbal, případně dostává mikrofonem pokyny k zadržení dechu, nádechu či výdechu. 
Celé vyšetření běžně trvá 20-30 minut v ojedinělých případech i déle.
Vyšetření je nebolestivé.

Lékař hodnotí pořízené obrázky, může je dále zpracovat i ve speciálním softwaru a následně vyhotoví definitivní nález. Tento proces může trvat delší dobu, proto většinou není možné předat nález pacientovi ihned po skončení vyšetření. Pacient se může informovat u vyšetřujícího lékaře pouze na předběžný nález. Definitivní nález je pak přístupný lékařům naší nemocnice přes nemocniční informační systém, ostatním indikujícím lékařům se zasílá poštou druhý den po vyšetření.

Obrazová dokumentace se v současné době uchovává v nemocnici pouze v digitální podobě v PACS úložišti. Pořízené snímky může pacient na vyžádání obdržet i na CD za poplatek dle platného ceníku NNH. Pokud o pořízená data žádá indikující lékař snímky mohou být zdarma odeslány elektronicky přes systém ePACS nebo vypáleny zdarma na CD. Formulář žádosti icon ZDE.