V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Příprava pacienta před MR vyšetřením

Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na každý kovový feromagnetický předmět v těle. Pacient bude dotazován na kovy v těle, kdy některé jsou přímo kontraindikací k provedení MR vyšetření. Jedná se především o kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor a kovové špony v oku. Další kovové náhrady a předměty je nutné vyjmenovat, aby se k její přítomnosti bral zřetel. Zde se jedná především o kloubní náhrady, kovové svorky v těle, střepiny či projektily různě po těle, umělá srdeční chlopeň, různé dlahy či šrouby.

Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy, nevylučují provedení vyšetření, pokud jsou v těle déle než 6 týdnů. Kovové zubní výplně obvykle vyšetření také nijak nebrání. Všechny kovové předměty způsobují na vyšetření výrazné artefakty. V případě nejasností může být pacient poslán na doplňující rentgenové vyšetření k upřesnění, zda se jedná o kovový předmět.

Doporučujeme nepoužívat před vyšetřením líčidla, neboť některá mohou obsahovat sloučeniny železa a mohou způsobovat artefakty. 
Oblečení by nemělo pokud možno obsahovat kovové přezky, háčky a ozdobné nitě ani na spodním prádle. Toto se týká u žen i podprsenek s kosticemi, proto doporučujeme k vyšetření oblékat sportovní typy podprsenek bez výztuh.

Většina MR vyšetření se provádí bez aplikace kontrastní látky nitrožilně a proto také nevyžadují žádnou speciální přípravu.

U části MR vyšetření se však kontrastní látka nitrožilně podává buď v rámci zvoleného protokolu nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu.

Příprava před i.v. aplikací kontrastní látky: Pacient přichází nalačno (lační alespoň 2 hodiny). Nutné je však zachovat dostatečný příjem tekutin.  Pacient nesmí přijít na vyšetření dehydratován. Antialergická příprava u pacientů na MR se standardně neprovádí, protože alergické reakce jsou velmi vzácné. Pokud však již byla alergie zaznamenána na předchozím MR vyšetření lze podat kortikoidy – např. Prednison 20mg - 12, 6 a 2 hodiny před vyšetřením.

U MR enterografie se plní kličky střevní vypitým Mannitolem.  

Pacient na RDG oddělení přichází s řádně vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře, kde jsou uvedena osobní data pacienta, specifikováno požadované vyšetření, případně jeho očekávaný přínos. Vždy je nutné uvést prodělané operace a výkony, které mohly zanechat v těle pacienta kovový materiál.
Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést s sebou i příslušnou obrazovou dokumentaci na CD nebo požádat v místě pořízení předchozího vyšetření o její zaslání elektronicky mezinemocniční sítí ePACS sem do Nemocnice Na Homolce.

Každý pacient před provedením MR vyšetření musí mít vyplněný a podepsaný písemný informovaný souhlas.