Příprava pacienta před MR vyšetřením

Magnetická rezonance využívá silné magnetické pole, které působí na každý kovový feromagnetický předmět v těle. Pacient bude dotazován na kovy v těle, kdy některé jsou přímo kontraindikací k provedení MR vyšetření. Jedná se především o kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor a kovové špony v oku. Další kovové náhrady a předměty je nutné vyjmenovat, aby se k její přítomnosti bral zřetel. Zde se jedná především o kloubní náhrady, kovové svorky v těle, střepiny či projektily různě po těle, umělá srdeční chlopeň, různé dlahy či šrouby.

Ve většině případů chirurgem zavedené svorky, šrouby a dlahy, nevylučují provedení vyšetření, pokud jsou v těle déle než 6 týdnů. Kovové zubní výplně obvykle vyšetření také nijak nebrání. Všechny kovové předměty způsobují na vyšetření výrazné artefakty. V případě nejasností může být pacient poslán na doplňující rentgenové vyšetření k upřesnění, zda se jedná o kovový předmět.

Doporučujeme nepoužívat před vyšetřením líčidla, neboť některá mohou obsahovat sloučeniny železa a mohou způsobovat artefakty. 
Oblečení by nemělo pokud možno obsahovat kovové přezky, háčky a ozdobné nitě ani na spodním prádle. Toto se týká u žen i podprsenek s kosticemi, proto doporučujeme k vyšetření oblékat sportovní typy podprsenek bez výztuh.

Většina MR vyšetření se provádí bez aplikace kontrastní látky nitrožilně a proto také nevyžadují žádnou speciální přípravu.

U části MR vyšetření se však kontrastní látka nitrožilně podává buď v rámci zvoleného protokolu nebo se doplňuje cíleně k upřesnění nálezu.

Příprava před i.v. aplikací kontrastní látky: Pacient přichází nalačno (lační alespoň 2 hodiny). Nutné je však zachovat dostatečný příjem tekutin.  Pacient nesmí přijít na vyšetření dehydratován. Antialergická příprava u pacientů na MR se standardně neprovádí, protože alergické reakce jsou velmi vzácné. Pokud však již byla alergie zaznamenána na předchozím MR vyšetření lze podat kortikoidy – např. Prednison 20mg - 12, 6 a 2 hodiny před vyšetřením.

U MR enterografie se plní kličky střevní vypitým Mannitolem.  

Pacient na RDG oddělení přichází s řádně vyplněnou žádankou od indikujícího lékaře, kde jsou uvedena osobní data pacienta, specifikováno požadované vyšetření, případně jeho očekávaný přínos. Vždy je nutné uvést prodělané operace a výkony, které mohly zanechat v těle pacienta kovový materiál.
Pokud byl pacient již dříve vyšetřován na jiném pracovišti, je vhodné přinést s sebou i příslušnou obrazovou dokumentaci na CD nebo požádat v místě pořízení předchozího vyšetření o její zaslání elektronicky mezinemocniční sítí ePACS sem do Nemocnice Na Homolce.

Každý pacient před provedením MR vyšetření musí mít vyplněný a podepsaný písemný informovaný souhlas.