Skiagrafická vyšetření

Skiagrafická vyšetření (tzv. rentgen, zkratka RTG) patří mezi klasické vyšetřovací metody. Princip vyšetření je založen na schopnosti rentgenového záření pronikat lidským tělem a dle vlastností jednotlivých tkání se specificky zeslabovat. Výsledkem je obraz zachycený na detektoru přístroje, dříve filmu.

Skiagrafická vyšetření jsou vhodná pro zobrazení skeletu. Dále se používá i na celkové zobrazení orgánů, zejména hrudníku s plícemi, břicha a malé pánve. Systém umožňuje zhotovit i dlouhé snímky celé páteře a dolních končetin.

 

Naše pracoviště používá dva RTG přístroje, které se nachází ve 4. podlaží hlavní budovy (zelený či oranžový výtah).

 

Na našem RDG oddělení bylo provedeno za rok 2020 celkem 30 798 skiagrafických výkonů.