Naše služby

Služby OKBHI dostupné 24 hodin denně:

 1. Biochemická, hematologická a likvorologická vyšetření s interpretací a sdělováním výsledků on-line
 2. Služby krevního skladu
 3. Orientační stanovení screeningu drog v moči

Služby OKBHI dostupné během pravidelné pracovní doby od 7,00–15,30 hod.:

 1. Vyšetřování rutinních analýz (biochemické, hematologické, imunologické, koagulační)
 2. Vyšetřování speciálních analýz (HPLC, elektroforéza)
 3. Terapeutické monitorování hladin léků s farmakokinetickou interpretací (TDM)
 4. Laboratoř molekulární diagnostiky
 5. Metabolická poradna poruch lipid. metabolizmu
 6. Hematologická poradna
 7. Imunologická a alergologická poradna
 8. Zajištění provozu analyzátorů ABR na JIP a ARO
 9. Imunoanalytická laboratoř (OKBHI-IA)