Naše služby

Naše služby

Spektrum naší odborné činnosti zahrnuje:

  • AG - angiografie – vyšetření cév na speciálním rentgenovém přístroji (C-ramenu) s podáním kontrastní látky přímo do vyšetřovaných cév většinou s využitím katetrizačních technik
  • Intervenční výkony pod kontrolou zobrazovacích metod – minimálně invazivní léčebné a diagnostické postupy prováděné pod kontrolou našich přístrojů
  •     Na cévách – angioplastiky, implantace stentů a stentgraftů, trombolýzy, embolizace cévních malformací a cévnatých nádorů, endovaskulární uzávěry pravých i falešných výdutí, uzávěry arteriovenózních píštělí, chemoembolizace tumorů
  •     Mimo cévní systém – např. biopsie, drenáže, punkce cyst, alkoholizace cyst, kořenové obstřiky, kloubní obstřiky, vertebroplastiky, sympatektomie, radiofrekvenční ablace, mikrovlnné ablace, nanoknife ablace, intervenční výkony na žlučových cestách, epiduroskopie, perimyelografie
 

Mezinemocniční komunikační síť ePACS

Nemocnice je napojena na celostátní mezinemocniční síť ePACS, pomocí které jsou zabezpečeně přijímány a posílány snímky pacientů. Pro odeslání snímků do jiné nemocnice je nutná žádost lékaře. Buď je přiložená s žádankou na vyšetření nebo je žádost o zaslání snímkové dokumentace posílána na mail rdg@homolka.cz případně faxem na +420 257 272 604 nebo +420 257 272 614.

 

Obrazová dokumentace na CD/DVD

Kopii obrazové zdravotnické dokumentace na CD/DVD lze získat na vyžádání na příslušném pracovišti, kde bylo vyšetření provedeno. Kopie je zpoplatněna dle platného ceníku NNH.