Intraoperační magnetická rezonance (iMRI)

Na našem pracovišti byla v průběhu roku 2009 integrována nová magnetická rezonance (1,5T GE) přímo na do komplexu neurochirurgických operačních sálů. Tento přístroj umožňuje během operačního výkonu převézt pacienta do magnetické rezonance, provést standardní zobrazení a následně bezprostředně zhodnotit výsledek operačního výkonu. V případě potřeby je pak možno bez přerušení celkové anestézie (bez probuzení) v operaci pokračovat a zdárně dokončit.

Využití tohoto přístroje je zvláště tam, kde je velmi obtížně visuálně odlišit zdravou tkáň od nádorové. Doplněním iMRI pak jednoznačně zvyšujeme radikalitu výkonu. Jedná se především o nádory rostoucí z mozkových buněk (gliomy). Dále využíváme tento přístroj při operacích v oblasti podvěsku mozkového (hypofýza) a při epileptochirurgii. Zde bývá často resekována oblast, která je zodpovědná za epileptické záchvaty, ale je zrakem neodlišitelná od zdravé mozkové tkáně.

Iintraoperační MRI vede k radikálnějším a zároveň bezpečnějším neurochirurgickým výkonům.