Naše služby

Recepce chirurgických ambulancí:
tel.: +420 257 272 401

V rámci specializovaných poraden poskytujeme léčbu celého spektra chirurgických onemocnění

Žurnální chirurgická ambulance

  • zajišťuje provoz akutní chirurgické péče o neplánované nemocné, převazy a kontroly, včetně převazů z ostatních oddělení Nemocnice Na Homolce
  • zajišťuje 24hodinovou akutní chirurgickou péči v lékařské pohotovostní službě

Mammologická poradna

  • zabezpečuje vyšetření, komplexní péči v diagnostice, indikaci k operačnímu postupu a následnou péči u pacientek s onemocněním prsu v úzké spolupráci s rentgenologem, onkologem a patologem včetně detekce sentinelové uzliny

Poradna hrudní chirurgie

  • provádíme široké spektrum operačních výkonů v oblasti hrudníku a mezihrudí pro nenádorová i nádorová onemocnění, operační řešení posttraumatických stavů včetně stenóz průdušnice

Poradna pro onemocnění tlustého střeva a konečníku

  • konzultace a indikace k operacím pro benigní a maligní onemocnění tlustého střeva (nádory, zánětlivé procesy) se zaměřením na miniinvazivní operační přístup (laparoskopie, robotická chirurgie)

Poradna pro onemocnění jícnu, žaludku a slinivky břišní

  • operace pro refluxní onemocnění jícnu a žaludku, hiatovou (brániční) kýlu, nádorové onemocnění jícnu, žaludku a slinivky břišní

Poradna pro další chirurgické onemocnění

  • operace žlučníku a žlučových cest, řešení kýl stěny břišní (tříselná, pupeční, v jizvě po předchozí operaci) využívající miniinvazivní přístup a síťky z nejmodernějších materiálů, operace štítné žlázy a příštítných tělísek, operace hemoroidů včetně dalších proktologických onemocnění.

Ambulance pro malé chirurgické výkony

  • provádí malé chirurgické ambulantní výkony v lokální anestézii na žádost praktických lékařů, lékařů kožního oddělení nemocnice, dále v indikovaných případech nemocných z poradny pro nemoci chirurgické a žurnální ambulance

 Stomická poradna

  • dispenzarizace pacientů s umělými vývody střev a močového ústrojí
  • v rámci této poradny je poskytována předoperační konzultace, pooperační edukace a nácvik obsluhy stomických pomůcek, pooperační kontroly, řešení komplikací a předepisování pomůcek