Invazivní diagnostika a léčba

  • Katetrizační uzávěr defektu septa síní, otevřeného oválného otvoru nebo defektu septa komor
  • Elektrofyziologické vyšetření a katetrová ablace
  • Diagnostická srdeční katetrizace
  • Katetrizační intervence na koronárních tepnách –  koronární angioplastika a implantace koronárního stentu
  • Implantace kardioverteru- defibrilátoru (ICD)
  • Implantace kardiostimulátoru
  • Výměna kardiostimulátoru /implantabilního kardioverteru-defibrilátoru (ICD)
  • Biopsie myokardu
  • Implantace aortální chlopně (TAVI - Transcatheter Aortic Valve Implantation )