Oddělení akutní kardiologie

Vedoucí lékař:

MUDr. Andreas Krüger
Tel: +420 257 272 208, +420 257 272 219

Email: andreas.kruger@homolka.cz

Staniční sestra:

Bc. Jitka Myšková
Tel: +420 257 272 208
Email: jitka.myskova@homolka.cz

Kde nás najdete

2. patro hlavní budovy Nemocnice Na Homolce
barva výtahu: oranžový, bílý

Struktura oddělení:

Koronární jednotka: 9 monitorovaných lůžek kardiologické intenzívní péče

Ambulance: 1 monitorované lůžko

Centrum pro klinický výzkum v akutní kardiologii

Naše služby

Oddělení akutní kardiologie poskytuje komplexní specializovanou péči o nemocné s akutním srdečním onemocněním a to v celém spektru tohoto oboru. Našimi nejčastějšími pacienty jsou nemocní s akutním koronárním syndromem, s akutním infarktem myokardu, s nestabilní anginou pektoris, se srdečním selháním, s plicním edémem, s náhle vzniklou či závažnou arytmií, se zánětlivým či infekčním onemocněním srdce, s plicní embolií. Vedoucím příznakem těchto onemocnění bývá zpravidla bolest na hrudi, dušnost, bušení srdce či krátkodobá ztráta vědomí. Naše oddělení však pečuje také o ty nejtěžší pacienty v bezvědomí, po resuscitaci nebo v šokovém stavu; zajišťujeme také nemocné podstupující rizikový kardiologický výkon.

K tomuto účelu je naše pracoviště velmi dobře vybaveno monitorovací technikou, dýchacími přístroji – ventilátory, přístroji pro kardioverzi-defibrilaci, přístrojem pro kontinuální eliminační metody (dialýza) apod. Jako první kardiologické pracoviště v České republice jsme začali používat intravaskulární systém pro řízenou hypotermii, která by dnes měla být standardem péče o nemocné po resuscitaci, navíc máme k dispozici a používáme i systém pro kompletní mimotělní podporu oběhu, umožňující překlenout období, kdy vlastní srdce nemocného není schopno zajistit krevní oběh a přežití.

V rámci Kardiocentra Nemocnice Na Homolce úzce spolupracujeme nejen s dalšími kardiologickými specializovanými pracovišti jako je Oddělení intervenční kardiologie, Arytmologie a Antiarytmická jednotka, ale i s Kardiochirurgickým oddělením a s Oddělením kardioanesteziologie. Řadu vysoce specializovaných výkonů a zásadních rozhodnutí provádíme v týmu, kde je kromě kardiologa-intenzivisty zastoupen také intervenční kardiologog, arytmolog, kardiochirurg, kardioanesteziolog nebo perfuzionista.