V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Kontakty

Náš přístup je v týmové spolupráci

Oddělení kardioanesteziologie je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce, jehož služby jsou určeny všem nemocným s chorobami kardiovaskulární soustavy, tedy srdce a cév. Pod jednou střechou zde najdete řadu moderních vyšetřovacích metod ke stanovení přesné diagnózy, široké spektrum léčebných postupů od konzervativní terapie přes miniinvazivní zákroky až  ke složitým operacím a také odborníky mnoha specializací, nejen chirurgických, kteří jsou schopni podle Vašich obtíží sestavit a realizovat ten nejoptimálnější léčebný postup právě pro Vás.

Na Oddělení kardioanesteziologie o Vás bude pečovat tým vysoce erudovaných a zkušených lékařů anesteziologů se specializací na intenzivní medicínu a obor kardiologie/kardiochirurgie. Péči o nemocné zajišťují specializované sestry, především na Jednotce pooperační a resuscitační péče a sálové sestry na operačních sálech. Celý tento tým je připraven poskytovat pacientům maximální servis 24 hodin denně.

MUDr. Pavel Jehlička, MBA
Primář Oddělení kardioanestezie
Telefon: +420 257 272 662
Email: pavel.jehlicka@homolka.cz

MUDr. Michal Brožek
Zástupce primáře

Bc. Andrea Kaucká
Staniční sestra Oddělení kardioanestezie
Tel: +420 257 272 235
Email: andrea.kaucka@homolka.cz

MUDr. Petr Plášil
Vedoucí lékař Jednotky pooperační a resuscitační péče
Tel: +420 257 272 682
Email: petr.plasil@homolka.cz

Mgr. Jana Matušíková
Staniční sestra Jednotky pooperační a resuscitační péče
Tel: +420 257 272 661
Email: jana.matusikova@homolka.cz

Oddělení kardioanestezie je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Skládá se ze dvou specializovaných pracovišť, která najdete následovně:

Oddělení kardioanestezie (kardiochirurgické operační sály)

Umístění: 2. patro hlavní budovy Nemocnice Na Homolce, barva výtahu: oranžový, bílý

Jednotka pooperační a resuscitační péče

Umístění: 2. patro hlavní budovy Nemocnice Na Homolce, barva výtahu: oranžový, bílý

  Informace k parkování >>