V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Chirurgická léčba srdečního selhání

Základní léčba srdečního selhání se zaměřuje na odstranění příčiny srdečního selhání. Mezi ně často patří chlopenní vady a ischemická choroba srdeční, což jsou onemocnění, která mohou být řešena pomocí kardiochirurgického výkonu. Na našem pracovišti běžně provádíme revaskularizace myokardu (srdeční bypasy) a operace chlopní. 

Léčba srdečního selhání vedoucího k odstranění příčiny srdečního selhání se kombinuje s medikamentózní léčbou, která představuje důležitou součást léčebného přístupu k pacientovi se srdečním selháním. V indikovaných případech je tato léčba dále rozšířena o přístrojovou podporu – zavedení speciální kardiostimulační léčby (tzv. resynchronizační léčba) a zavedení implantabilních defibrilátorů (k prevenci náhlé smrti). Tyto postupy v posledních desetiletí doznaly ohromného pokroku, díky němuž se významně zlepšila kontrola obtíží pacientů, kvalita života pacientů se srdečním selháním a významně se prodloužila doba přežití.

Kardiochirurgie hraje velmi důležitou metodu v léčbě pacientů se srdečním selháním. Kromě základních výkonů vedoucích k odstranění příčiny srdečního selhání (revaskularizace myokardu a operace chlopní) nabízí tento klíčový chirurgický obor u vhodně indikovaných případů další specifické metody v léčbě srdečního selhání.

  • remodelace levé komory – u pacientů po infarktu myokardu s výdutí levé komory srdeční je možné v případě selhání medikamentozní léčby chirurgickou metodou výduť odstranit, čímž dojde ke zmenšení levé komory srdeční a k normalizaci jejího tvaru umožňující zlepšení její funkce. Tato metoda je proveditelná cestou standardního kardiochirurgického výkonu či v rámci výzkumných (včetně mezinárodních) projektů probíhajících na našem pracovišti miniinvazivním přístupem
  • resynchronizační léčba – u pacientů se srdečním selháním z různých příčin se onemocnění pojí s poruchou šíření elektrického vzruchu v rozšířeném srdečním svalu, což může u některých z nich zhoršovat funkci srdečního svalu. Léčbou této situace je speciální kardiostimulační léčba označovaná jako resynchronizační léčba, kdy speciální umístění stimulačních elektrod umožní optimalizaci šíření elektrického vzruchu v nemocném srdečním svalu. Stimulační elektrody se ve většině případů zavádějí nechirurgickou cestou. V malém procentu případů tento postup není technicky možný či úspěšný, poté je možné elektrody kardiostimulační soustavy umístit kardiochirurgickou cestou – nejčastěji v rámci kombinovaného výkonu či samostatně miniinvazivní cestou. Vzhledem k úzké spolupráci našeho oddělení s antiarytmickým oddělením našeho kardiocentra jsou tyto přístupy na našem pracovišti běžným výkonem 
  • transplantace srdce, zavedení trvalé mechanické podpory oběhu – u pacientů s těžkým srdečním selháním, kteří nereagují na výše uvedené postupy (odstranění příčiny srdečního selhání, medikamentózní léčba, přístrojová podpora) je možné zavést trvalou mechanickou podporu oběhu, případně transplantovat srdce. Tyto metody se v České republice vážou na transplantační centra a na našem pracovišti se neprovádějí