Chirurgická léčba srdečního selhání

Základní léčba srdečního selhání se zaměřuje na odstranění příčiny srdečního selhání. Mezi ně často patří chlopenní vady a ischemická choroba srdeční, což jsou onemocnění, která mohou být řešena pomocí kardiochirurgického výkonu. Na našem pracovišti běžně provádíme revaskularizace myokardu (srdeční bypasy) a operace chlopní. 

Léčba srdečního selhání vedoucího k odstranění příčiny srdečního selhání se kombinuje s medikamentózní léčbou, která představuje důležitou součást léčebného přístupu k pacientovi se srdečním selháním. V indikovaných případech je tato léčba dále rozšířena o přístrojovou podporu – zavedení speciální kardiostimulační léčby (tzv. resynchronizační léčba) a zavedení implantabilních defibrilátorů (k prevenci náhlé smrti). Tyto postupy v posledních desetiletí doznaly ohromného pokroku, díky němuž se významně zlepšila kontrola obtíží pacientů, kvalita života pacientů se srdečním selháním a významně se prodloužila doba přežití.

Kardiochirurgie hraje velmi důležitou metodu v léčbě pacientů se srdečním selháním. Kromě základních výkonů vedoucích k odstranění příčiny srdečního selhání (revaskularizace myokardu a operace chlopní) nabízí tento klíčový chirurgický obor u vhodně indikovaných případů další specifické metody v léčbě srdečního selhání.

  • remodelace levé komory – u pacientů po infarktu myokardu s výdutí levé komory srdeční je možné v případě selhání medikamentozní léčby chirurgickou metodou výduť odstranit, čímž dojde ke zmenšení levé komory srdeční a k normalizaci jejího tvaru umožňující zlepšení její funkce. Tato metoda je proveditelná cestou standardního kardiochirurgického výkonu či v rámci výzkumných (včetně mezinárodních) projektů probíhajících na našem pracovišti miniinvazivním přístupem
  • resynchronizační léčba – u pacientů se srdečním selháním z různých příčin se onemocnění pojí s poruchou šíření elektrického vzruchu v rozšířeném srdečním svalu, což může u některých z nich zhoršovat funkci srdečního svalu. Léčbou této situace je speciální kardiostimulační léčba označovaná jako resynchronizační léčba, kdy speciální umístění stimulačních elektrod umožní optimalizaci šíření elektrického vzruchu v nemocném srdečním svalu. Stimulační elektrody se ve většině případů zavádějí nechirurgickou cestou. V malém procentu případů tento postup není technicky možný či úspěšný, poté je možné elektrody kardiostimulační soustavy umístit kardiochirurgickou cestou – nejčastěji v rámci kombinovaného výkonu či samostatně miniinvazivní cestou. Vzhledem k úzké spolupráci našeho oddělení s antiarytmickým oddělením našeho kardiocentra jsou tyto přístupy na našem pracovišti běžným výkonem 
  • transplantace srdce, zavedení trvalé mechanické podpory oběhu – u pacientů s těžkým srdečním selháním, kteří nereagují na výše uvedené postupy (odstranění příčiny srdečního selhání, medikamentózní léčba, přístrojová podpora) je možné zavést trvalou mechanickou podporu oběhu, případně transplantovat srdce. Tyto metody se v České republice vážou na transplantační centra a na našem pracovišti se neprovádějí