V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Chirurgická léčba poruch rytmu

Chirurgická léčba poruch rytmu představuje důležitou součást léčby pacientů se srdečním onemocněním. Přestože velká většina pacientů s poruchami rytmu je léčena nechirurgickou cestou na specializovaných odděleních pro léčbu poruch srdečního rytmu, existují skupiny pacientů, kteří jsou na základě interdisciplinární spolupráce (arytmolog- chirurg) vhodnými kandidáty pro chirurgické řešení poruch rytmu. První skupinu představují pacienti s fibrilací síní vyžadující kardiochirurgické řešení jiného souběžného srdečního onemocnění (chlopenní vada, revaskularizace myokardu). Druhou skupinu tvoří pacienti s poruchami rytmu či srdečním selháním indikovaní ke kardiostimulační léčbě a současně k chirurgickému řešení jiného souběžného srdečního onemocnění (chlopenní vada, revaskularizace myokardu). Třetí a méně početnou skupinou jsou pacienti indikovaní na základě komplexního zvážení k samostatné chirurgické léčbě fibrilace síní. Možnými chirurgickými metodami v léčbě poruchy rytmu, které rutinně provádíme na našem pracovišti jsou:

MAZE procedura – jedná se o metodu, kdy s pomocí chladu – cryoMAZE nebo tepla – RFA MAZE chirurg pomocí definovaných „řezů“ odizoluje ústí plicních žil do levé síně a současně rozdělí obě síně (oboustranný MAZE) či jednu síň (levostranný MAZE) na menší oblasti oddělené nevodivou (jizevnatou) tkání. Docílí se tak správného šíření srdečního vzruchu z místa jeho vzniku srdečním svalem síní. Tato procedura se nejčastěji provádí jako součást jiného kardiochirurgického výkonu, je však možno tento výkon u indikovaných pacientů provést i samostatně, v tomto v případě na našem pracovišti výhradně miniinvazivním přístupem. Chirurgicky provedená MAZE procedura má lepší výsledky než katetrizační alternativa, nicméně v porovnání s katetrizačním výkonem je zatížena větší invazivitou, která však v případě kombinovaných výkonů nehraje roli. Chirurgická léčba je možná u všech typů fibrilace síní (záchvatovitá, přetrvávající, trvalá) nejenom jako alternativa následující na předchozí neúspěšné katetrizační ablace, ale ve formě miniinvazivního přístupu i jako metoda první volby v případě takovéto preference pacientem.

Implantace levokomorové elektrody – u pacientů se srdečním selháním indikovaných k resynchronizační léčbě a nemožnosti umístění levokomorové elektrody chirurgickou cestou je možné tuto elektrodu umístit chirurgicky, a to nejenom jako součást jiného kardiochirurgického výkonu, ale i v průběhu samostatného výkonu miniinvazivní cestou. V případě chirurgické implantace levokomorové elektrody využíváme QVL mapování, abychom zvolili nejvhodnější místo pro umístění této elektrody.

Implantace epikardiálních elektrod kardiostimulační soustavy – epikardiální (na povrch srdce) našití stimulační elektrod se nejčastěji provádí u indikovaných pacientů jako součást jiného kardiochirurgického výkonu. Tento výkon však provádíme ve vysoce selektovaných případech i jako izolovaný výkon z miniinvazivního přístupu.