Chlopenní vady

Operace chlopenních vad představují hlavní specializaci našeho pracoviště (viz statistika pracoviště). Poskytujeme celé spektrum výkonů na srdečních chlopních. Cestou ambulantního úseku našeho oddělení (chlopenní centrum kardiocentra) a ve spolupráci s kardiologickým oddělením naší nemocnice (kardiologie) zajišťujeme komplexní léčbu chlopenních vad (jak kardiochirurgické, tak katetrizační výkony na chlopních). Provádíme chirurgické výkony na všech srdečních chlopních, včetně operací vrozených vývojových vad srdečních v dospělosti a kombinovaných postižení více chlopní.

Naší snahou je vždy upřednostnit záchovné výkony chlopní (plastiky), rutinně tak provádíme plastiky všech chlopní, včetně komplikovaných a komplexních postižení mitrální chlopně. V možných případech vždy upřednostňujeme miniinvazivní techniky (minithorakotomie, roboticky asistované výkony).

Dlouhodobé zkušenosti, výborné dlouhodobé výsledky a vysoká úroveň pooperační péče nám umožňují v případech mitrálních nedomykavostí nabídnout časné operační řešení pacientům ještě před rozvojem klinických obtíží a/nebo přetížením/poškozením levé komory srdeční.

Díky vysoké odborné úrovni našeho pracoviště můžeme nabídnout chirurgickou léčbu nejenom pacientům s postižením více chlopní, ale i rizikovým pacientům – pacientům s přidruženými onemocnění, se srdečním selháním, s plicní hypertenzí, se sníženou funkcí pravé či levé komory, s potřebou reoperace.

Onemocnění chlopní srdce - informace pro pacienty