V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Chlopenní vady

Operace chlopenních vad představují hlavní specializaci našeho pracoviště (viz statistika pracoviště). Poskytujeme celé spektrum výkonů na srdečních chlopních. Cestou ambulantního úseku našeho oddělení (chlopenní centrum kardiocentra) a ve spolupráci s kardiologickým oddělením naší nemocnice (kardiologie) zajišťujeme komplexní léčbu chlopenních vad (jak kardiochirurgické, tak katetrizační výkony na chlopních). Provádíme chirurgické výkony na všech srdečních chlopních, včetně operací vrozených vývojových vad srdečních v dospělosti a kombinovaných postižení více chlopní.

Naší snahou je vždy upřednostnit záchovné výkony chlopní (plastiky), rutinně tak provádíme plastiky všech chlopní, včetně komplikovaných a komplexních postižení mitrální chlopně. V možných případech vždy upřednostňujeme miniinvazivní techniky (minithorakotomie, roboticky asistované výkony).

Dlouhodobé zkušenosti, výborné dlouhodobé výsledky a vysoká úroveň pooperační péče nám umožňují v případech mitrálních nedomykavostí nabídnout časné operační řešení pacientům ještě před rozvojem klinických obtíží a/nebo přetížením/poškozením levé komory srdeční.

Díky vysoké odborné úrovni našeho pracoviště můžeme nabídnout chirurgickou léčbu nejenom pacientům s postižením více chlopní, ale i rizikovým pacientům – pacientům s přidruženými onemocnění, se srdečním selháním, s plicní hypertenzí, se sníženou funkcí pravé či levé komory, s potřebou reoperace.

Onemocnění chlopní srdce - informace pro pacienty