Lůžková část

Pokoje lůžkové rehabilitace jsou v rámci mezioborové spolupráce na odděleních neurochirurgie, cévní chirurgie a neurologie. K hospitalizaci na lůžkové části oddělení jsou v rámci odborných programů přijímáni pacienti zejména z lůžkových oddělení NNH.

Mimo základní specializaci je na oddělení poskytována péče ortopedicko-protetická. Ta je zajišťována pro všechny pacienty NNH lékaři oddělení RFM ve spolupráci s externími protetickými a ortotickými pracovišti.

Příjem pacienta k hospitalizaci probíhá pouze po předchozí domluvě s vedoucím lékařem lůžkového oddělení. 

Ke stažení