Pro lékaře

1. Objednání na malý gynekologický výkon

(HSK, PC, LLETZ, Excize, UPT… ) odesílejte pacientky na Ambulanci Oddělení gynekologie v 7. patře hlavní budovy Nemocnice na Homolce. K objednání k zákroku vyžadujeme doporučení s nálezem, včetně ultrazvukového vyšetření.

2. Objednání na velké gynekologické výkony

(hysterektomie, laparoskopie, radikální výkony, operační léčbu endometriózy, urogynekologické operace aj. ) pacientky objednávejte telefonicky na sekretariátě oddělení tel. +420 257 272 099 do Indikační poradny oddělení gynekologie 2. patro.

K indikačnímu vyšetření

vyžadujeme doporučení s nálezem, včetně ultrazvukového vyšetření, výsledek cytologického vyšetření a zprávu z eventuálního předchozího operačního výkonu.

3. Pro objednání do specializovaných poraden Gynekologického oddělení NNH

(kolposkopická poradna, poradna pro léčbu endometriózy, urogynekologická poradna…) lze pacientky objednat telefonicky na ambulanci oddělení gynekologie  tel. +420257272820-1
K následnému vyšetření vyžadujeme doporučení s posledními nálezy týkající se daných obtíží pacientky.

Po vyřešení aktuální problematiky a skončení hospitalizace jsou pacientky odeslány ke svému ošetřujícímu gynekologovi s návrhy dalšího postupu, popřípadě sledovány v odborných ambulancích Oddělení gynekologie NNH.