Ischemická choroba dolních končetin

Ischemická choroba dolních končetin (ICHDK) je společné označení pro zhoršené prokrvení tkání dolních končetin. Příčinou je zúžení nebo úplný uzávěr tepen, způsobený nejčastěji aterosklerózou. Dochází ke změnám cévní stěny a tvorbě tukových plátů na vnitřních stěnách tepen. Zvětšování plátů postupně uzavírá tepnu a zmenšuje průtok okysličené krve. Vnitřní povrch tepny přestává být hladký a ztrácí svou nesmáčivost, což vede k usazování krevních destiček a možnosti tvorby krevních sraženin, které mohou tepnu náhle uzavřít.

Příčiny

Rizikové faktory pro vznik ICHDK je kouření,  cukrovka, vysoká hladina tuků a cholesterolu v krevním řečišti, vysoký krevní tlak. Obezita nepřímo patří mezi rizikové faktory svým spojením s vysokým krevním tlakem a poruchou metabolismu tuků. Výskyt ischemické choroby dolních končetin roste s věkem. Tímto onemocněním je postiženo 13 % populace ve věku mezi 55 a 75 lety, přičemž vrchol je u mužů kolem 70 let věku.

Příznaky

Degenerativní změny tepen dolních končetin se zpočátku projevují pouze pocitem chladných nohou, ztrátou ochlupení na končetinách. Pak nastává stadium intermitentních klaudikací (občasného kulhání). Přísun krve zúženou nebo uzavřenou tepnou je omezený a dostačuje pouze pro metabolizmus svalu v klidu, při zvýšené svalové aktivitě nestačí krev zásobovat pracující sval kyslíkem a tím vzniká bolest (st. IIa+IIb). Při chůzi se dostaví svalová až křečovitá bolest v lýtku, méně často ve stehně a hýždi. Bolest nutí pacienta zastavit, po krátké době odpočinku bolest mizí. Příčinou bolesti je snížený přítok okysličené krve k pracujícím svalům, který nestačí krýt jejich zvýšenou potřebu kyslíku. Přestane-li sval pracovat, zmenší se jeho metabolismus a bolest ustoupí. Je to podobné jako bolest na hrudi při ischemické chorobě srdce (angina pectoris).

Těžším projevem onemocnění je stadium klidových bolestí, které bývají nejhorší v noci, ruší spánek nemocného, částečnou úlevu přináší svěšení končetiny z lůžka (st. III).

Poslední fází ischemické choroby dolních končetin je stadium tkáňových defektů a gangrény (sněti); (st. IV).  Dochází k odumírání tkání, tvoří se vředy, odumírají prsty na nohou, tento proces může postihnout postupně celou dolní končetinu a ohrozit ji amputací.

Vyšetření

  1. Podrobná anamnéza
  2. Fyzikální vyšetření při kterém lze zjistit  odlišnou barvu, teplotu, pulzace na tepnách, které jsou oslabené nebo nejsou vůbec hmatné. Při poslechu fonendoskopem je nad postiženým úsekem slyšet šelest
  3. Funkční testy  - polohový test, test na běhátku
  4. Měření periferních tlaků, stanovení indexu kotník - ruka, měření segmentálních tlaků
  5. Zobrazovací  metody, jako   je  duplexní ultrazvukové vyšetření, angiografie tepen DK, CT nebo MR angiografie.

Léčba

Cílem je zlepšení průtoku tepnami a zachování končetiny. Léčba je zaměřena na odstranění nebo alespoň zmírnění rizikových faktorů a zlepšení prokrvení končetiny. V závislosti na stupni postižení je terapie konzervativní nebo intervenční. Konzervativní léčba zahrnuje intervalový trénink, medikamentósní léčbu, vasodilatační  infuse. Typ intervenční revaskularizační terapie závisí na typu a rozsahu postižení tepen. Jsou používány intervenční radiologické metody,  jako je balonková  angioplastika prostá nebo se stentem či s použitím rotablátoru. Chirurgické revaskularizace zahrnují rekonstrukce tepen, endarterektomie či bypassy. Při selhání terapie dochází bohužel ke ztrátě končetiny. Navzdory současné péči podstoupí u nás ročně netraumatickou amputaci asi 3000 nemocných. U diabetiků je riziko 10-20krát vyšší než u nediabetiků.