Otázky a odpovědi k AG

Kdo a kde se angiografie provádí?

Vyšetření provádí specialista, který se nazývá rentgenolog (případně invazivní radiolog), který je vyškolen v technice vyšetření a interpretaci získaných obrázků. Vyšetření se provádí na radiodiagnostickém oddělení naší nemocnice, na speciální vyšetřovně. Jen někdy je nutné provést vyšetření na operačním sále malým pojízdným přístrojem během operace.

Jak se mám připravit na vyšetření?

Budete přijat/a do nemocnice. Před vyšetřením nejméně 3 hodiny nejezte. Pít můžete i krátce před vyšetřením. Pokud užíváte léky ráno, vezměte si je i v den vyšetření. Pokud jste na něco alergický/á nebo pokud jste již dříve měl nějakou alergickou reakci po podání kontrastní látky při předchozích vyšetřeních (nejen angiografických, ale i při vyšetření ledvin, při CT vyšetřeních apod.), oznamte tuto skutečnost Vašemu lékaři. Pro ženy je nutné, aby upozornily na těhotenství nebo možnost, že by mohly být těhotné.

Co se při angiografii odehrává?

Budete ležet na vyšetřovacím stole na zádech. Kůže a podkoží v třísle se umrtví malou injekcí. Poté zavede lékař jehlu do tepny (zpravidla v třísle), jehlou zavede zavaděč (měkký teflonem potažený drátek) dále do cévy, jehlu odstraní a po zavaděči zasune do cévy katetr (měkká plastová trubička). Pomocí rentgenového přístroje se ujistí, že katetr je na správném místě a pak zavaděč odstraní. Poté se katetrem vstříkne kontrastní látka a současně se získávají snímky cévního řečiště. V momentě, kdy lékař usoudí, že mu vyšetření dalo všechny potřebné informace, vyšetření ukončí, personál Vám pomůže přemístit se ze stolu na lůžko nebo nemocniční vozík a lékař potom odstraní katetr. Místo, kudy byl zaveden, stlačí pro zastavení krvácení (obvykle několik minut. Vyšetření samo o sobě je v podstatě nebolestivé, malé píchnutí ucítíte na začátku vyšetření při místním umrtvení v třísle, potom už bolest neucítíte. Pokud byste při vyšetření cítil bolest, nevolnost nebo měl jiný nepříjemný pocit, informujte ihned personál. Po vyšetření budete odvezen/a na oddělení. Budete ležet v klidu do rána příštího dne a prvních několik hodin zůstanete na zádech se zátěží v třísle. Jíst a pít můžete obvykle ihned po příjezdu na oddělení, stejně jako budete užívat léky, jak je máte doporučeny, pokud Vám lékař nenařídí jinak. Personál oddělení Vás bude kontrolovat. O propuštění a dalším postupu Vás bude informovat ošetřující lékař. První den po vyšetření se vyvarujte nadměrné fyzické zátěže.

Je riziko nějakých komplikací?

Angiografie je bezpečné vyšetření, ale přesto mohou některé komplikace nastat. Riziko větších komplikací není větší než 1% ze všech vyšetření. Nejčastěji se jedná o:
• hematom v místě vpichu, zkrat mezi stehenní tepnou a žilou, trombózu stehenní tepny nebo žíly, vmetení krevní sraženiny do periferie končetiny;
• alergické reakce na kontrastní látku;
• poškození funkce ledvin.
Pokud byste cítil po vyšetření bolest, nevolnost nebo jiný nepříjemný pocit, neváhejte upozornit setru nebo ošetřujícího lékaře. Pokud by se po propuštění z nemocnice ještě objevilo krvácení v třísle, teploty, pocit chladu, slabosti či bolesti v noze nebo neobvyklé zabarvení kůže, vyhledejte Vašeho lékaře nebo se vraťte do naší nemocnice.

Kdo hodnotí vyšetření a jak se dozvím výsledek?

Lékař, který Vás vyšetřoval, zhodnotí snímky z vyšetření a odešle nález lékaři, který vyšetření požadoval. Nález bude mít Váš lékař k dispozici ještě týž den, kdy se vyšetření provedlo.

Co je informovaný souhlas?

Protože uvedený výkon patří mezi intervenční výkony, potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být srozumitelným způsobem informován/a o povaze výkonu a jeho eventuálních rizicích. Lékař Vám vysvětlí postup při vyšetření, vysvětlí Vám možné komplikace a zodpoví dotazy. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace. U dětí do 18 let rozhodují jejich rodiče nebo zákonní zástupci.