Centrum pro epilepsii

Centrum pro epilepsie Na Homolce poskytuje diagnostickou a léčebnou péči pacientům s epilepsií z celé republiky. Jsme terciárním epileptologickým centrem a centrem pro chirurgickou léčbu epilepsie (jedním ze čtyř pracovišť v Česku), sloužíme jako superkonsiliární pracoviště ostatním neurologickým zařízením.

Neurologické oddělení Nemocnice na Homolce se podílí na pregraduálním i postgraduálním vzdělávání lékařů, je výukovou základnou IPVZ pro epileptologii a EEG, jeho lékaři přednášejí studentům lékařské fakulty.

Věnujeme se zejména pacientům s farmakorezistentním (na léky nereagujícím) onemocněním a možnostem jejich operační léčby.


Ambulantně projde každý rok epileptologickými poradnami přes 2 tisíce nemocných, zhruba 250 dalších bývá vyšetřeno za hospitalizace na monitorovací jednotce. Ročně je u nás operováno více než 30 pacientů; tím splňujeme evropské i světové standardy. Výsledky našeho centra od roku 1994 jsou srovnatelné s výsledky světových pracovišť.

Na činnosti Centra se podílí interdisciplinární tým specialistů, který zahrnuje neurology-epileptology, neurochirurgy zaměřené na epileptochirurgii, neuroradiology, neuropsychology a vyškolený střední zdravotnický personál (EEG laborantky, sestry). Podílíme se na činnosti centra pro vyšetřování synkop, kde úzce spolupracujeme s kardiology-arytmology.

Zázemí naší moderní nemocnice nám umožňuje provádění kompletního spektra vyšetření potřebných k určení správné diagnózy a rozhodnutí o léčebném postupu. Epileptochirurgie je jedním z hlavních programů celé nemocnice.

Monitorovací jednotka  v rámci neurologického oddělení disponuje čtyřmi lůžky pro dlouhodobé video-EEG. Na kvalitním 1.5 T přístroji je prováděna nejen magnetická resonance s vysokým rozlišením, ale v případě potřeby i funkční magnetická resonance. Na neurochirurgickém oddělení je pro resekční výkony využíván neuronavigační systém STEALTH. Oddělení nukleární medicíny/PET centrum umožňuje vyšetření pozitronovou emisní tomografií. Unikátní svého druhu je i Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, které se v rámci centra podílí na diagnostických i na léčebných postupech.


Jako jediné centrum nejen v Česku, ale i v Evropě, nabízíme možnost odstranit patologické ložisko v mozku odpovědné za záchvaty také minimálně invazivním stereotaktickým způsobem z drobného návrtu. Od dubna 2004 bylo takto ošetřeno 30 pacientů s epilepsií spánkového laloku, zatím jsme žádnou závažnou komplikaci nezaznamenali. Úspěšnost této léčby se pohybuje kolem 80%.