V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Virtuální galerie Art in Heart

Galerie Art in Heart

Kardiologie (KAR)

Petr Neuzil - Kardiologie Nemocnice na Homolce

Slovo primáře

Kardiologické oddělení je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Naše oddělení bylo jedno z prvních samostatných pracovišť, zabývajících se v co nejširším spektru všemi podobory týkajícími se onemocnění srdce a cév, a to již od roku 1990. V posledních deseti letech se Kardiologické oddělení vyprofilovalo na pracoviště, kde se aplikují ty nejnovější technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší. Samozřejmostí přitom je, aby výkony, které zde provádíme, byly nejenom vysoce efektivní, ale zároveň i bezpečné pro naše pacienty. Máme kolektiv vysoce erudovaných kardiologů, který pracuje na principech týmové spolupráce s důrazem na co nejotevřenější komunikaci s pacienty.

Na Kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce se od roku 2007 aplikují hned dvě různé robotizační katetrizační techniky spolu s aplikací nejmodernějších zobrazovacích metod. Byli jsme tehdy první pracoviště v ČR, kde tyto technologie nabídly pacientům novou, bezpečnější a šetrnější diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění.

Zaměřujeme se na vysoce specializovanou léčbu srdečních arytmií, s prováděním katetrizačních ablací a implantací kardiostimulátorů a kardioverterů defibrilátorů pro nemocné ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti. Tradičně patříme k evropské špičce v oboru léčby poruch srdečního rytmu a léčby chronického srdečního selhání a podle počtu léčených pacientů jsme jedním z největších center v Evropě. Provádíme intervenční katetrizační zákroky v rámci léčby akutního infarktu myokardu a chronických forem anginy pectoris, provádíme katetrizační uzávěry defektů síňové přepážky a provádíme katetrizační uzávěry ouška levé síně u nemocných ohroženým cévními mozkovými příhodami (tyto výkony patří také mezi unikátní výkony v rámci ČR). V rámci léčby akutních stavů v kardiologii se zaměřujeme na léčbu náhlého srdečního selhání a patříme mezi první pracoviště v ČR, kde se aplikovaly dočasné mechanické srdeční podpory u nemocných, kde standardní léčba již selhává. Unikátním programem je péče o dospělé nemocné s vrozenými vadami srdce, kde prakticky poskytujeme péči nemocným z celé ČR.

Přes uplatnění špičkových technologií však dbáme na to, aby naše oddělení bylo přátelské k nemocným, aby u nás kromě vysoce efektivní a nejmodernější léčby nacházeli také a především lidský přístup a profesionální tým zajišťující jejich spokojenost.

primář Kardiologického oddělení, Profesor MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC


O nás

Kardiologické oddělení je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce a jedním z největších pracovišť nemocnice. Nabízí pacientům komplexní konzervativní a miniinvazivní léčbu nemocí kardiovaskulárního systému, tedy srdce a cév. Pracoviště má k dispozici moderní komplex katetrizačních sálů pro vyšetření koronárních tepen a intervenční léčbu akutního infarktu myokardu, koronární jednotku, dále centrum pro léčbu srdečních arytmií s denním stacionářem a standardní lůžkové oddělení pro léčbu chronických stavů srdečně-cévních onemocnění. Specializovaná jednotka srdečního selhání je zaměřena na péči o nemocné s touto chorobou. Součástí kardiologické péče je také ambulantní sledování indikovaných skupin pacientů.


Specializovaná pracoviště

  • Multifunkční katetrizační pracoviště vybavené systémy dálkové navigované katetrizace je nejmodernějším komplexem v České republice a slouží pacientům s poruchami srdečního rytmu a pokročilým srdečním selháním.
  • Centrum léčby poruch srdečního rytmu se významem a počty pacientů řadí k největším evropským pracovištím tohoto oboru. Zároveň plní funkci výukového centra pro státy EU a východní Evropy v oblasti implantací přístrojů k úpravě srdečního rytmu a nefarmakologické léčby srdečních arytmií.
  • Centrum pro léčbu chronického srdečního selhání poskytuje pacientům široké spektrum léčebných výkonů a specializovanou poradnu pro ambulantní sledování.
  • Centrum pro léčbu hypertenze se zabývá komplexní diagnostikou a následnou léčbou esenciální i sekundární hypertenze.


Galerie Art in Heart v našem kardiocentru

Prohlédněte si umělecká díla ve virtuální galerii zde.

 

 Uvolněný happening kardiocentra Nemocnice Na Homolce

Naše kardiocentrum uspořádalo 28. listopadu již druhý „Uvolněný happening“, tentokrát věnovaný 100. výročí  vzniku republiky. Mezi pozvanými hosty byly známé osobnosti, jako zpěváci Marta Kubišová a Václav Neckář, herci Iva Janžurová a Pavel Zedníček, klavírista Petr Malásek, jazzman a multinstrumentalista Jiří Stivín, televizní hlasatelka a moderátorka Saskia Burešová, popularizátor vědy Karel Pacner, akademický sochař Michal Moravec nebo malíř romantických obrazů Tomáš Bím. Dárek pro hosty vyrobil umělecký kovář Zdeněk Vítek z Umělecko-průmyslové střední odborné školy v Jaroměři. Zazněla státní hymna jednak v podání Petra Chmely a jeho krásného starožitného hracího strojku, jednak v podání Marty Kubišové a Petra Maláska. Promítal se „seriozní“ dokument s názvem 100 let Nemocnice Na Homolce a improvizovaně promluvili MUDr. Oldřich Šubrt, první ředitel naší nemocnice, a MUDr. Petr Polouček, náš současný ředitel. Celým večerem provázel profesor Petr Neužil.

Fotogalerie z happeningu + speciální KALENDÁRIUM - Ohlédnutí za 100 lety kardiologie (Saskia Burešová)

Uvolněný Happening Kardiocentra 2018 uvedl ve světové premiéře umělecký dokument: 100 let Nemocnice Na Homolce. Dokument vznikl za podpory pracovníků kardiologického oddělení NNH.


Staňte se součástí kardiologického týmu:

Aktuálně hledáme ŽELEZNOU SESTRU na koronární jednotku >>


Vánoce 2017:


Přednášeli jsme na mezinárodním kongresu Evropské arytmologické společnosti

O nejnovějších technologiích, které jsou v současné době zkoumány pro účely léčby arytmií pohovořil prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC na mezinárodním kongresu Evropské arytmologické společnosti v Barceloně.


Co nového v problematice arytmií?

Prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC přednášel o moderních postupech na světové úrovni. V rámci sympozia na kongresu Evropské arytmologické společnosti prezentoval své poznatky v léčbě arytmií kolegům z celého světa.