Kardiologie (KAR)

Petr Neuzil - Kardiologie Nemocnice na Homolce

Slovo primáře

Kardiologické oddělení je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Naše oddělení bylo jedno z prvních samostatných pracovišť, zabývajících se v co nejširším spektru všemi podobory týkajícími se onemocnění srdce a cév, a to již od roku 1990. V posledních deseti letech se Kardiologické oddělení vyprofilovalo na pracoviště, kde se aplikují ty nejnovější technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší. Samozřejmostí přitom je, aby výkony, které zde provádíme, byly nejenom vysoce efektivní, ale zároveň i bezpečné pro naše pacienty. Máme kolektiv vysoce erudovaných kardiologů, který pracuje na principech týmové spolupráce s důrazem na co nejotevřenější komunikaci s pacienty.

Na Kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce se od roku 2007 aplikují hned dvě různé robotizační katetrizační techniky spolu s aplikací nejmodernějších zobrazovacích metod. Byli jsme tehdy první pracoviště v ČR, kde tyto technologie nabídly pacientům novou, bezpečnější a šetrnější diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění.

Zaměřujeme se na vysoce specializovanou léčbu srdečních arytmií, s prováděním katetrizačních ablací a implantací kardiostimulátorů a kardioverterů defibrilátorů pro nemocné ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti. Tradičně patříme k evropské špičce v oboru léčby poruch srdečního rytmu a léčby chronického srdečního selhání a podle počtu léčených pacientů jsme jedním z největších center v Evropě. Provádíme intervenční katetrizační zákroky v rámci léčby akutního infarktu myokardu a chronických forem anginy pectoris, provádíme katetrizační uzávěry defektů síňové přepážky a provádíme katetrizační uzávěry ouška levé síně u nemocných ohroženým cévními mozkovými příhodami (tyto výkony patří také mezi unikátní výkony v rámci ČR). V rámci léčby akutních stavů v kardiologii se zaměřujeme na léčbu náhlého srdečního selhání a patříme mezi první pracoviště v ČR, kde se aplikovaly dočasné mechanické srdeční podpory u nemocných, kde standardní léčba již selhává. Unikátním programem je péče o dospělé nemocné s vrozenými vadami srdce, kde prakticky poskytujeme péči nemocným z celé ČR.

Přes uplatnění špičkových technologií však dbáme na to, aby naše oddělení bylo přátelské k nemocným, aby u nás kromě vysoce efektivní a nejmodernější léčby nacházeli také a především lidský přístup a profesionální tým zajišťující jejich spokojenost.

primář Kardiologického oddělení, Profesor MUDr. Petr Neužil, CSc., FES