Kardiologie (KAR)

Petr Neuzil - Kardiologie Nemocnice na Homolce

Slovo primáře

Kardiologické oddělení je součástí Kardiocentra Nemocnice Na Homolce. Naše oddělení bylo od roku 1990 jedním z prvních samostatných pracovišť, které se zabývalo všemi podobory souvisejícími s onemocněním srdce a cév. V posledních deseti letech se kardiologické oddělení vyprofilovalo na pracoviště, kde se aplikují ty nejnovější technologie, které současný vývoj v kardiovaskulární medicíně přináší. Samozřejmostí přitom je, že výkony, které zde provádíme, jsou pro naše pacienty nejenom vysoce efektivní, ale zároveň i bezpečné. Máme sehraný tým vysoce erudovaných kardiologů, který si zakládá na co nejotevřenější komunikaci s pacienty.

Na kardiologickém oddělení Nemocnice Na Homolce se od roku 2007 aplikují hned dvě různé robotizační katetrizační techniky spolu s nejmodernějšími zobrazovacími metodami. Byli jsme tehdy prvním pracovištěm v České republice, které díky těmto technologiím pacientům nabídlo novou, bezpečnější a šetrnější diagnostiku a léčbu srdečních onemocnění.

Zaměřujeme se na vysoce specializovanou léčbu srdečních arytmií. Provádíme katetrizační ablace a implantace kardiostimulátorů a kardioverterů- defibrilátorů pro nemocné ve vysokém riziku náhlé srdeční smrti. Patříme k evropské špičce v oboru léčby poruch srdečního rytmu a chronického srdečního selhání a vzhledem k počtu léčených pacientů jsme jedním z největších center v Evropě. Provádíme intervenční katetrizační zákroky v rámci léčby akutního infarktu myokardu a chronických forem anginy pectoris, katetrizační uzávěry defektů síňové přepážky a katetrizační uzávěry ouška levé síně u nemocných ohrožených cévními mozkovými příhodami (tyto výkony patří také mezi unikátní výkony v rámci České republiky). Při léčbě akutních stavů v kardiologii se zaměřujeme na léčbu náhlého srdečního selhání a patříme mezi první pracoviště v České republice, kde se aplikovaly dočasné mechanické srdeční podpory u nemocných, jejichž standardní léčba již selhává. Unikátním programem je péče o dospělé nemocné s vrozenými vadami srdce, kde prakticky poskytujeme péči nemocným z celé ČR.

Přes uplatnění špičkových technologií však dbáme na to, aby naše oddělení bylo přátelské k nemocným, aby u nás kromě vysoce efektivní a nejmodernější léčby nacházeli také a především lidský přístup a profesionální tým zajišťující jejich spokojenost.

primář kardiologického oddělení, prof. MUDr. Petr Neužil, CSc., FESC