Centrum pro poruchy spánku

Centrum pro poruchy spánku

Centrum pro poruchy spánku Na Homolce bylo založeno v roce 2006. V roce 2009 jsme získali akreditaci České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu. Poskytujeme diagnostiku a léčbu širokého spektra porucha spánku a bdění u dospělých, zejména:

  • poruch dýchání ve spánku (syndrom spánkové apnoe)
  • nadměrné denní spavosti (např. narkolepsie)
  • abnormálního chování a pohybů ve spánku a odlišení od nočních epileptických záchvatů

Centrum pro poruchy spánku je součást Neurologického oddělení. Spánková laboratoř se nachází v prostorách epileptologické monitorovací jednotky (EMU,  Centrum pro epilepsii).

Spánková medicína je ale interdisciplinární obor, takže úzce spolupracujeme s dalšími odděleními naší nemocnice. Problematiku chrápání a lehčích forem spánkové apnoe řeší ORL oddělení.


Pro kardiologické oddělení vyšetřujeme zejména pacienty s rezistentní arteriální hypertenzí (spánková apnoe je nejčastější příčina tzv. sekundární hypertenze), s nočními srdečními arytmiemi a pacienty se srdečním selháním. Poskytujeme konzultaci v ambulanci pro poruchy spánku. Podezření na poruchy dýchání ve spánku vyšetřujeme limitovanou spánkovou polygrafií, podezření na jiné poruchy spánku pak kompletní polysomnografií.


Neurologické oddělení – Centrum pro poruchy spánku

Nemocnice Na Homolce
Roentgenova 2
150 30 Praha 5

 

MUDr. Kateřina Seltenreichová PhD.
katerina.seltenreichova@homolka.cz

Ambulance – recepce (objednávání pacientů k ambulantní konzultaci)
tel.: +420 257 272 674