Neurologie (NEU)

Neurologie Nemocnice na Homolce

O nás

Zaměřujeme se na diagnostiku a nechirurgickou léčbu onemocnění mozku, míchy, periferních nervů a svalového aparátu včetně speciální elektrofyziologické a ultrazvukové diagnostiky. Pro tuto oblast poskytuje komplexní ambulantní a lůžkovou péči.


Slovo primáře MUDr. Martina Kováře

Péče o pacienty s cévní mozkovou příhodou se v posledních letech výrazně zlepšila a pacienti mají velkou šanci nejen přežít, ale hlavně vyváznout bez následků. 

Další související oddělení

Součástí oddělení je Centrum pro epilepsii se specializovanou ambulantní a lůžkovou péčí o pacienty postižené epilepsií. Je jedním ze tří největších v České republice s největším počtem odoperovaných pacientů.

Péče o pacienty s epilepsií se vyznačuje výrazně interdisciplinární spoluprací napříč neurovědními obory v nemocnici a spolu s Neurologickým oddělením se na ní dále podílí Neurochirurgické oddělení, Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie, Radiodiagnostické oddělení a Oddělení nukleární medicíny/PET centrum.

Další významnou součástí Neurologického oddělení je Centrum pro poruchy spánku.

Neurologie Nemocnice na Homolce

V roce 2010 se Nemocnice Na Homolce stala Komplexním cerebrovaskulárním centrem, jehož úkolem je vedle základní akutní péče o nemocné s cévní mozkovou příhodou poskytovat celou řadu sofistikovaných, ale v ČR omezeně dostupných metod. Konkrétně to je trombolytická (celková i lokální intraarteriální) léčba a řada dalších postupů u ischemické příhody, zejména mechanické endovaskulární odstranění trombu a léčba stenóz mozkových a přívodných tepen angioplastikou nebo stentem.


Další oblastí je ošetřování zdrojů krvácení do mozku nebo mozkových plen - coiling tepenných výdutí, embolizační techniky u arteriovenózních malformací mozku a míchy, léčba malformací gamanožem. V léčbě CMP se uplatní i řada neurochirurgických technik: odstranění mozkového krvácení, operační vyřazení tepenné výdutě (clipping) nebo cévní malformace, dekompresní kraniektomie a zevní komorové drenáže v řadě urgentních situací, operace stenóz přívodných mozkových tepen, intra-extrakraniální mikroanastomozy ve velmi speciálních případech a další výkony. Vývoj diagnostických i léčebných metod je velmi rychlý a celosvětově je jasný trend jejich soustředění do specializovaných center, která ošetřují velké počty nemocných, jimž mohou nabídnout jednak moderní a investičně náročnou infrastrukturu (CT, MRI, angiolinky, kvalitní neurointenzivistické zázemí), jednak 24/7 připravený tým vysoce erudovaných neurologů, neurochirurgů, neuroradiologů a cévních chirurgů. Problém je, že tyto metody je nutno použít velmi akutně během prvních nejvýše 4,5 hodin po vzniku příhody („time is brain“), a proto je přímá cesta na specializované pracoviště nejefektivnější.


Ústřední součástí Centra je jednotka intenzivní péče pro léčbu akutních cévních onemocnění mozku a dalších těžkých neurologických stavů. Zároveň je školicím postgraduálním centrem pro neurologickou intenzivní péči. Součástí ambulantní péče je kromě ambulancí pro obecně neurologicky nemocné také neurovaskulární ambulance, poradna pro extrapyramidová onemocnění a spinální poradna, která se podílí na indikacích operací páteřního kanálu, a dále laboratoř evokovaných potenciálů, elektromyografické laboratoře a transkraniální dopplerovská ultrasonografie.


Naše služby

  • neurologická ambulance
  • neurovaskulární ambulance
  • spinální poradna
  • epileptologické centrum
  • laboratoř evokovaných potenciálů
  • elektromyografické laboratoře transkraniální dopplerovská ultrasonografie poradna pro extrapyramidová onemocnění

 


Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci v ČR jsou od 18. 9. 2020 až do odvolání zakázány návštěvy na všech lůžkových odděleních. Ve vážných případech je návštěva pacienta umožněna po konzultaci s ošetřujícím lékařem. Toto opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice. Děkujeme za pochopení.

V případě podezření na onemocnění koronavirem kontaktujte svého praktického lékaře. Více informací Vám poskytne MZ ČR na infolince 224 972 222 nebo SZÚ na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

Covid - více informací >>

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace