V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Hematologická poradna

MUDr. Jozef Balazs
MUDr. Rudolf Hoffman

MUDr. Libuše Pagáčová

Hematologická ambulance:

a) zajišťuje konsiliární služby pro všechny ambulance a lůžková oddělení

b) zajišťuje kontroly laboratorních nálezů a podílí se na zavádění nejnovějších diagnostických metod

c) ve svých ambulancích se věnuje problematice:

  • hemokoagulačních poruch - krvácivých stavů a sklonu k předčasným trombózám a emboliím, poruchám počtu či funkcí destiček
  • záchytu a sledování různých leukémií a příbuzných krevních chorob
  • diagnostice a léčbě nejčastějších, ale i vzácnějších anemií (perniciosní, sideropenické, hemolytické)
  • sledování útlumů kostní dřeně
  • sledování a léčbě stavů spojených s poruchami metabolismu železa včetně hemochromatózy

Pacienty, kteří jsou zachyceni při léčbě v ostatních specializovaných ambulancích nemocnice, přebíráme do další dispenzární péče. U závažných stavů (obvykle nejtěžší leukémie a maligní lymfomy) předáváme pacienty na superspecializovaná pracoviště mimo nemocnici. Po odléčení stavů i během léčby pomáháme v diagnostice a stagingu chorob, organizujeme specializovaná vyšetření a monitoraci léčby, je-li to pro pacienta výhodné.