Parkování

Vážení návštěvníci, v naší nemocnici můžete zaparkovat na parkovišti u hlavního vchodu odděleném závorou, kde je k dispozici 194 parkovacích míst, včetně šesti míst pro lidi se zdravotním postižením. 15 minut stání je zdarma, každých 60 minut za 50 Kč. Poplatek se hradí v pokladním automatu hned po vstupu hlavním vchodem do nemocnice.

Můžete zaparkovat i na zóně placeného stání (např. naproti parkovišti u hlavního vchodu, v celé délce ulice Roentgenova), kde platí pravidla Hlavního města Prahy pro fialovou zónu.

Ve zvláštních případech můžete parkovat na vyhrazených místech u jednotlivých oddělení v areálu nemocnice, kde je 15 minut zdarma a každých započatých 30 minut za 50 Kč. Sledujte informace na stránkách oddělení, která navštěvujete.

    Platební automat fialová zóna  Parkování Nemocnice Na Homolce, placené stání