Pro lékaře

Informace pro ošetřujícího lékaře

Předoperační vyšetřeníětšina pacientů podstupujících kardiochirurgické výkony spadá do kategorie ASA III a více (ASA – American Society of Anesthesiologists, nejpoužívanější klasifikace pacientů dle míry anesteziologického rizika a rizika výkonu).

Proto by předoperační vyšetření nemělo být starší 14ti dnů.

V rámci předoperační přípravy pacienta požadujeme tato vyšetření:

  1. interní předoperační vyšetření
  2. laboratoř:krevní obraz, parametry koagulace včetně hladiny AT IIIkompletní biochemie -  ionty, urea, kreatinin, clearence kreatininu, bilirubin, jaterní testy, sedimentace, CRP, event. prokacitonin, kardiospecifické enzymy (pokud jsou indikované)
  3. EKG
  4. RTG S+P
  5. Spirometrie
  6. ECHO/ katetrizační vyšetření (dle povahy výkonu a stavu pacienta)
  7. vyšetření / sanace infekčních fokusů (u operací chlopní)  – ORL, stomatologické vyš., gynekologické vyš (u žen), výtěr nos, krk, moč CH+S, kultivace moč

Předoperační rozhovor s kardioanesteziologem

Před každým výkonem pacient absolvuje rozhovor s kardioanesteziologem. Pacient je informován o povaze výkonu, typu anestezie, eventuálních alternativách anestezie, možných rizicích daného typu anestezie a výkonů s ní spojených (kanylace, intubace, ventilace, apod.).

V průběhu rozhovoru je dotázán na předchozí anestezie, předešlé komplikace, alergie, chronickou medikaci, atd. a nakonec vyšetřen (odhad eventuální obtížnosti intubace, místa kanylace, apod.). Podle informací získaných na základě rozhovoru s pacientem, provedených vyšetření, pacientovy dokumentace a eventuální konzultace s operatérem volí kardioanesteziolog nejvhodnější anesteziologický postup k danému výkonu a zvolí pro pacienta vhodnou premedikaci.

Věda a výzkum/Granty

CABARET - 2 (Coronary Artery Bypass And Reactivity Thrombocytes)
MUDr.F.Bednář, MUDr.P.Jehlička, MUDr.P.Plášil, MUDr.T.Tencer (Kardioanestezie NNH)