V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Pro lékaře

Informace pro ošetřujícího lékaře

Předoperační vyšetřeníětšina pacientů podstupujících kardiochirurgické výkony spadá do kategorie ASA III a více (ASA – American Society of Anesthesiologists, nejpoužívanější klasifikace pacientů dle míry anesteziologického rizika a rizika výkonu).

Proto by předoperační vyšetření nemělo být starší 14ti dnů.

V rámci předoperační přípravy pacienta požadujeme tato vyšetření:

  1. interní předoperační vyšetření
  2. laboratoř:krevní obraz, parametry koagulace včetně hladiny AT IIIkompletní biochemie -  ionty, urea, kreatinin, clearence kreatininu, bilirubin, jaterní testy, sedimentace, CRP, event. prokacitonin, kardiospecifické enzymy (pokud jsou indikované)
  3. EKG
  4. RTG S+P
  5. Spirometrie
  6. ECHO/ katetrizační vyšetření (dle povahy výkonu a stavu pacienta)
  7. vyšetření / sanace infekčních fokusů (u operací chlopní)  – ORL, stomatologické vyš., gynekologické vyš (u žen), výtěr nos, krk, moč CH+S, kultivace moč

Předoperační rozhovor s kardioanesteziologem

Před každým výkonem pacient absolvuje rozhovor s kardioanesteziologem. Pacient je informován o povaze výkonu, typu anestezie, eventuálních alternativách anestezie, možných rizicích daného typu anestezie a výkonů s ní spojených (kanylace, intubace, ventilace, apod.).

V průběhu rozhovoru je dotázán na předchozí anestezie, předešlé komplikace, alergie, chronickou medikaci, atd. a nakonec vyšetřen (odhad eventuální obtížnosti intubace, místa kanylace, apod.). Podle informací získaných na základě rozhovoru s pacientem, provedených vyšetření, pacientovy dokumentace a eventuální konzultace s operatérem volí kardioanesteziolog nejvhodnější anesteziologický postup k danému výkonu a zvolí pro pacienta vhodnou premedikaci.

Věda a výzkum/Granty

CABARET - 2 (Coronary Artery Bypass And Reactivity Thrombocytes)
MUDr.F.Bednář, MUDr.P.Jehlička, MUDr.P.Plášil, MUDr.T.Tencer (Kardioanestezie NNH)