Imunologická poradna

Doc. MUDr. Miroslav Průcha, Ph.D.

Doc. Miroslav Průcha pracuje v ambulanci  alergologie a klinické imunologie v Nemocnici Na Homolce a věnuje se diagnostice a léčbě chronických infekcí, autoimunitních onemocnění, vaskulitid velkých cév, Ormondově chorobě. V rámci nemocnice dlouhodobě spolupracuje s anesteziologicko-resuscitačním oddělením při diagnostice a léčbě pacientů se sepsí. Poskytuje konziliární služby pro pacienty s podezřením na alergie, poruchy imunity a systémová onemocnění na lůžkových odděleních Nemocnice Na Homolce. Klinická a laboratorní část Oddělení klinické biochemie, hematologie a imunologie funguje jako odborné zázemí pro školení lékařů v  přípravě před atestací z alergologie a klinické imunologie.

Kontakt ambulance: +420 257 272 291