Jak se vyšetřují prsy

Mamografie v diagnostice nádorů mléčné žlázy stále zaujímá prioritní postavení. Cílem všech mamografických vyšetření je detekce karcinomu prsu.
Všechny ostatní metody , jako je ultrazvuk , magnetická rezonance, scintigrafie jsou metody pomocné .
Jen u mladých pacientek do 30 roku věku upřednostňujeme sonografické vyšetření jako metodu první volby. Na lékaři je však rozhodnout, zda bude v některých případech doplněno i mamografické vyšetření (některá onemocnění se projevují určitými znaky, které sonografie nezobrazí - např. tzv. mikrokalcifikace). Mamografie je vyšetřovací metoda s použitím velmi nízkých dávek rentgenového  záření
Kvalita přístrojů je velmi přísně střežena zkouškami dlouhodobé stability i zkouškami provozní stálosti dle atomového zákona.

Průběh vyšetření:

Mamografie je rentgenologická metoda zobrazující prs ve dvou  projekcích (šikmé a shora). Zhotovujeme tedy čtyři základní snímky. Prs je sevřen mezi dvěma destičkami. Stlačení, které některé ženy považují za nepříjemné, je však zárukou kvalitně provedených mamogramů s maximálním omezením dávky záření.
Vyšetření provádí erudovaná pracovnice na specializovaném přístroji - mamografu . 
Hodnocení provádějí specializovaní lékaři rentgenologové, kteří mohou doporučit další  doplňující vyšetření  speciálních projekcí či zvětšení na mamografu či doplňující vyšetření na sonografii.
Pacientka se přihlásí  s průvodkou od odesílajícího lékaře v recepci mamografie na čtvrtém patře radiodiagnostického oddělení, kde bude zaregistrována a dostane k vyplnění dotazník rizikových faktorů.
V případě, že pacientka byla již vyšetřena na jiném pracovišti, je vhodné pacientku vybavit výsledky vyšetření nejlépe spolu s obrazovou dokumentací. Porovnávání starých i současných nálezů je základem pro posouzení vzniku nových změn.V případě, že již pacientka byla někde bioptována, či operována, jsou informace včetně histologických nálezů nezbytné.
Obrazová i popisová dokumentace je uchovávána v našem archivu. V případě potřeby bude pacientovi zapůjčena k dalšímu vyšetření, léčbě či konzultaci,

Sonografie pomůže rozlišit v případě nejasného mamografického obrazu, zda se jedná o cystu či solidní masu, která nemusí být vždy zhoubným nádorem. Při vyšetření pacientka pohodlně leží na zádech a sonda volně přejíždí systematicky po prsu. Mezi sondu a kůži pacientky je nutno použít vrstvu gelu, která snímání vlnění umožňuje. Lékař hodnotí obraz na obrazovce, kterou můžete společně s ním sledovat. Lékař vám může vysvětlit, o jaký problém jde. Vyšetření je zcela nebolestivé. 
Mamografie a sonografie se vzájemně doplňují.
Někdy je potřeba provést další vyšetření obsahu cyst, či odběr tkáně specielní jehlou - tzv.  core-cut biopsii. Pod sonografickou kontrolou odebíráme cíleně několik vzorků tkáně. Patolog tkáň laboratorně zpracuje a mikroskopicky vyšetří a rozhodne tak o povaze procesu.
Bez histologického vyšetření patologem není diagnóza zhoubného nádoru možná!

Kdo hodnotí vyšetření a jak se dozvím výsledek?

Lékař - radiodiagnostik zhodnotí snímky z vyšetření a odešle nález lékaři, který vyšetření požadoval. Pokud přicházíte ambulantně, můžete výsledek také dostat do ruky (pokud jste ochotna čekat) nebo bude do 3 pracovních dnů zaslán odesílajícímu lékaři. Pokud bude nález vyžadovat další vyšetření budete včas informována (buï přímo lékařem - radiodiagnostikem, nebo lékařem, který Vás odeslal) - někdy je třeba doplnit specializované projekce, doplnit vyšetření ultrazvukem, popřípadě provést biopsii. 
Pokud bude třeba, budete informována o případných dalších vyšetřeních na specializovaných pracovištích mimo naší nemocnici, ke kterým budete v případě nutnosti objednána. 
Definitivní závěr bude Vám i Vašemu lékaři sdělen v co nejkratším čase.

Rady ženám:

Absolvujte pravidelně screeningové mamografické vyšetření v 1 - 2 ročních intervalech, podle míry vašeho rizika. V současné době máte nárok na bezplatné mamografické vyšetření od 45. roku věku ve dvouletých intervalech. Investujte do svého zdraví a absolvujte v mezidobí mamografii za úhradu, zejména pokud máte vyšší riziko vzniku nádoru prsu.

Navštivte co nejdříve odborného lékaře (praktického lékaře, gynekologa) nebo přímo některé ze specializovaných screeningových center při jakékoliv nejasnosti či nálezu v prsu.

Provádějte každý měsíc samovyšetřování prsů - nejlépe v první polovině menstruačního cyklu (vždy ve stejné době). Všímejte si jakýchkoliv změn od minulého vyšetření. Nezapomeňte si vyšetřit také podpaží a dvorec s bradavkou. Postup je popsán v letáčcích, které vydala řada zdravotních pojišťoven a dobročinných organizací. Jsou k dispozici v čekárnách ordinací odborných lékařů a v našem centru.

Požádejte o odhad svého rizika vzniku nádoru prsu - například ve screeningovém centru či specializované poradně. Při zvýšeném riziku dbejte, abyste byla pravidelně sledována podle doporučeného schématu.

Uvědomte si, že i zhoubný nádor v prsu zjištěný v počátečním stadiu je velmi dobře léčitelný. Také léčení malých nádorů je méně zatěžující a je možné velmi často i zachovat celý prs. Svůj život máte ve svých rukou.