Průběh hospitalizace

 • Většina výkonů se na našem oddělení provádí za jednodenní hospitalizace, v některých případech i ambulantně
 • V případě ambulantní léčby se dostavte v určený den mezi 6:00-6.30 hod ráno na recepci oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie 
 • V případě hospitalizace se dostavte v určený den mezi 10:00 a 11:00 hod do centrálního příjmu v 5. patře hlavní budovy Nemocnice Na Homolce, poté budete přijati na oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie (samostatná budova při dolní vrátnici)

 • Mějte s sebou průkaz totožnosti a kartu pojištěnce
 • Neberte s sebou cennosti a vyšší finanční obnos
 • Před léčbou na Leksellově gama noži je třeba mít u sebe kompletní zdravotnickou dokumentaci. Zvláštní předoperační vyšetření není třeba, pokud lékař neurčí jinak
 • Před stereotaktickým invazivním operačním výkonem mějte s sebou předoperační vyšetření ne starší než 21 dní, pokud operatér neurčí jinak
 • Návštěvy na oddělení jsou povoleny denně od 10.00 do 20.00 hodin, a to pro osoby starší 10 let
 • Máme dva dvoulůžkové a jeden čtyřlůžkový pokoj (celkem osm lůžek). 
 • podrobný denní režim naleznete zde
 • V případě, že se nemůžete k hospitalizaci dostavit, kontaktujte nás