Pro lékaře

Centrum může poskytnout Vašim pacientům tyto služby:

  • úvodní vyšetření pacienta s novým podezřením na epilepsii (laboratorní, neurologické, EEG, magnetická resonance)
  • konzultaci (second opinion) u již léčeného pacienta
  • video-EEG monitoraci
  • kompletní vyšetřovací program pro pacienta s farmakorezistentní epilepsií
  • nefarmakologickou léčbu epilepsieinformace o chirurgické léčbě epilepsieinformace o vagové stimulaciinformace o stereotaktické chirurgii
  • léčbu epileptického statu – na JIP neurologického oddělení je trvalý 24hod. kontakt na tel. +420 257 27 2 620 nebo +420 737 208 275
  • výukovou činnost, stáže