Naše služby

Léčebně preventivní specializovaná ambulantní péče

  • Pro pacienty s alergickými onemocněními, poruchami imunity a s recidivujícími respiračními infekty.

Doškolovací aktivity

  • Centrum je akreditovaným výukovým pracovištěm zapojeným do systému dalšího vzdělávání lékařů a ostatních zdravotnických pracovníků v oboru alergologie a klinické imunologie.  Probíhají zde stáže pro lékaře i nelékaře v předatestační přípravě.

Vědecká, výzkumná a publikační činnost

  • Aktivní i pasivní účast na seminářích a kongresech doma i v zahraničí, publikace.

Veřejně osvětová činnost

  • Relace v rozhlase, televizi, články v novinách a časopisech.
  • Guidelines neboli doporučené postupy jsou publikace odborných společností, kterými se dané oddělení řídí.
  • Doporučení pro léčbu bronchiálního astmatu (vydala Česká iniciativa pro astma)
  • Doporučený postup pro léčbu alergické rýmy (vydala Česká společnost alergologie a klinické imunologie)
  • Doporučený postup pro léčbu anafylaxe (vydala Česká společnost alergologie a klinické imunologie)
  • Doporučený postup pro léčbu alergenovou imunoterapií