Intervenční výkony v mamodiagnostice

Úvod

Intervenční výkony v mamodiagnostice se dělí na výkony diagnostické (odebírání vzorků tkáně v případě nejasného nálezu, duktografie) a terapeutické (odsávání obsahu bolestivých cyst, předoperační lokalizace ložisek tetováží uhlíkem)
Na našem pracovišti se kromě duktografie (nástřiku mléčných vývodů malým množstvím kontrastní látky a nově zhotovené mamografii prsu ve dvou projekcích) provádí většina výkonů pod ultrazvukovou kontrolou. Pokud lze ložisko na ultrazvuku zobrazit, je výkon pohodlnější pro pacientku i pro provádějícího lékaře.

Proč potřebuji intervenční výkon na prsu?

U podezřelých odchylek od normálního nálezu je histologický odběr tkáně s analýzou histologa a dalších histochemických vyšetření nezbytnou součástí diagnostiky jednak nenádorových abnormit – kdy omezíme počet zbytečných chirurgických výkonů na žlázách, jednak afekcí nádorových. V případě positivity nálezu může analýza vzorku určit další postup léčby – rozsah nutného chirurgického výkonu i další postup následné onkologické léčby

Kdo rozhodl o vyšetření?

Lékař mamodiagnostik, který bude výkon provádět, Vám vysvětlí proč k odběru či jinému výkonu přistupuje a jaký budete mít z vyšetření prospěch. Odběr ze sonograficky zobrazitelného objektu je dobře kontrolovatelný – cílený, s dobrými diagnostickými výsledky při minimalizaci eventuelních komplikací. Výtěžnost biopsie lze srovnat s výsledky více zatěžujících chirurgických výkonů, jakými je např. excize (chirurgické vyjmutí) ložisek. Lékař, který bude vyšetření provádět, s Vámi bude v úzkém kontaktu, pokusí se zodpovědět Vaše dotazy a může také okamžitě reagovat na Vaše případné stesky během vyšetření.

Kde se bude vyšetření provádět ?

Výkon se provádí ambulantně na sonografickém pracovišti v termínu, který  Vám bude vyhovovat.
Budou dodrženy sterilní podmínky odběrů a případné minimální komplikace budeme s Vámi okamžitě řešit.

Jak se mám připravit na vyšetření?

Na biopsii není potřeba žádné přípravy, bezprostředně po výkonu Vám nejspíše doporučíme klidovější režim.
V případě, že užíváte léky zabraňující srážení krve, je třeba se poradit o přerušení léčby několik dnů před výkonem.

Co se vlastně při odběru  odehrává?

Lékař vám vše opět zopakuje na začátku samotného vyšetření před vlastním odběrem. Provede nové sonografické vyšetření, při kterém si vybere přístupovou  cestu k odběru. Lékař spolu s pacientkou vyberou optimální pohodlnou polohu k provedení odběru.Výkon se provádí v místním znecitlivění, při čemž je cítit drobný kožní vpich a spíše tlakové vjemy z působení anestetika. Provedeme drobnou incizi kopíčkem pro snazší zavedení odběrové jehly (tento postup je již bezbolestný a přidání znecitlivění lze kdykoliv ještě doplnit). Poté je hrot jehly zaveden do ložiska. Na vlastní odběr Vás upozorníme - je doprovázen ostrým zvukem, který může vyvolat nepříjemný úlek.
Odebrané vzorky tkáně budou odeslány ke zpracování na patologii, kde lékař vyhodnotí o jaké změny tkáně se jedná a doplní další potřebná vyšetření vzorků.
O výsledku budete  informována buï telefonicky v dohodnutý termín provádějícím lékařem, či při osobním kontaktu.
Některé ženy čekání na výsledek hodnotí jako náročnější než průběh vlastní biopsie.
Před vlastním zákrokem si  přečtete znovu poučení a na všechny vaše případné dotazy vám odpovíme.  K vlastnímu odběru ještě budeme potřebovat váš písemný informovaný souhlas.

Bude to bolet?

Drobný vpich ucítíte na začátku znecitlivění  a další postup je u většiny žen bezbolestný.

Jak dlouho biopsie trvá?

Jen o málo déle než kompletní vyšetření obou prsů ultrazvukem. Kontakt a rozhovor s lékařem jistě ukrátí Vaše chvíle nepříjemného očekávání.

Co se děje po odběru ?

Po odběru vám místo vpichu ještě budeme chvíli tlačit, abychom předešli možným modřinám, pak sterilně místo ošetříme a zhotovíme drobný kompresní obvaz do podprsenky – doma již můžete obvaz sejmout a kůži klidně ošetřit i sprchováním. V případě větší podlitiny doporučujeme přikládat chladné sáčky a dodržet nějakou dobu klid.
Většina vyšetření však probíhá zcela bez komplikací.

Je riziko nějakých komplikací?

V místě vpichu se může objevit modrá skvrna (hematom), což je krev, která se dostala z cévy do podkoží. To obvykle nevyžaduje zvláštní péči. Jen velké hematomy vyžadují pečlivější ošetření.

Jak se dozvím výsledek ?

Naše patologické oddělení se snaží výsledky co nejvíce urychlit – zpracování materiálu však má stanovené postupy, které většinou vyžadují určitý čas. 
Hlavní část vyšetření bývá zhodnocena do jednoho týdne. V případě dalších doplňujících vyšetření do 14 dnů. Po vyšetření obdržíte písemnou informaci s termínem následné konzultace o výsledku biopsie a dalším léčebném postupu v naší mamologické poradně na chirurgickém oddělení Nemocnice Na Homolce.

Co je informovaný souhlas?

Protože bioptické vyšetření se považuje za větší výkon, potřebujeme k jeho provedení Váš výslovný souhlas. Před jeho udělením musíte být zcela a pro Vás srozumitelným způsobem informován o povaze výkonu a eventuelních rizicích. Proto se ptejte tak dlouho, dokud nebudete vše potřebné vědět. Lékař Vám vysvětlí postup při vyšetření, podá informace o lécích, které dostanete a seznámí Vás s jejich vedlejšími účinky a vysvětlí Vám možné komplikace vyšetření. Informovaný souhlas bude součástí Vaší zdravotnické dokumentace.