Indikace a kontraindikace MR vyšetření

Indikace:

MR vyšetření je až na několik výjimek nejcitlivější metodou pro posouzení morfologie a patologie měkkých tkání - tedy mozku, míchy, svalů, šlach a kloubů. Využívá se však i na zobrazení dalších orgánů lidského těla např. srdce, velkých cév, orgánů dutiny břišní a malé pánve.

Kontraindikace:

Jedná se především o cizí či implantované kovové materiály, které mohou způsobit poškození zdraví pacienta.

 • Absolutní kontraindikace jsou kardiostimulátor, kochleární implantát, neurostimulátor a kovové špony v oku. S těmito předměty pacient nesmí být vyšetřován.
 • Relativní kontraindikace jsou

  - nově zavedené kovy, svorky či protézy. Doporučuje se provést vyšetření s odstupem 6-ti týdnů od implantace. 

  - těhotenství - v prvním trimestru se MR nedoporučuje vůbec, v případě nutnosti je možné provést MR vyšetření ve vyšším stupni těhotenství, ale pouze nativně. Aplikace gadoliniové kontrastní látky je absolutně kontraindikovaná, látka přechází placentou do plodu.

  - kojení - podaná gadoliniová kontrastní látka nitrožilně přechází do mateřského mléka. Protože miminko obtížně vylučuje tuto látku, doporučuje se před vyšetřením odstříkat mateřské mléko do zásoby a po vyšetření 24 hodin nekojit, ale mléko odstříkávat, aby se prsní žlázy pročistily. Po tuto dobu se podává miminku mléko předem odstříkané. Nativně lze vyšetřovat na MR bez omezení.

  - těžké formy polyvalentní alergie - pacienta lze předem na vyšetření připravit kortikoidy např. Prednisonem.

  - renální insuficience - aplikaci kontrastní látky lze provést jen v odůvodněných případech. Nutná je dostatečná hydratace.

  - klaustrofobie (strach ze stísněných prostor) - Pokud má pacient klaustrofobii, může si přijít vyzkoušet pobyt v tunelu MR nanečisto, před vyšetřením si může vzít anxiolytika např. Lexaurin. V nejtěžších případech může indikující lékař po dohodě s lékařem z MR navrhnout provedení vyšetření v celkové anestezii. Tato forma však vyžaduje krátkodobou hospitalizaci a měla by být vždy až poslední možnou variantou.

  - objemný pacient - v případě, že se pacient do tunelu MR přístroje nevejde (běžný průměr gantry je 60cm, jeden přístroj nabízí průměr 68cm), doporučuje se provedení vyšetření na tzv. otevřeném MR přístroji, který však není v naší nemocnici k dispozici.