PET centrum

PET centrum vzniklo v roce 1999 jako unikátní modelový projekt Mezinárodní agentury pro atomovou energii, který měl za cíl otestovat, zdali lze provozovat v zemích na podobném stupni rozvoje, na kterém v té době Česká republika byla, tak technologicky složitou diagnostickou metodu, jakou je pozitronová emisní tomografie (PET). V 1. podlaží samostatné budovy PET centra je umístěna výrobna radiofarmak pro PET, kterou provozuje ÚJV Řež, a.s., jenž se významně podílel na realizaci modelového projektu. Ve druhém podlaží je ambulantní část oddělení nukleární medicíny. Zde jsou k dispozici dva nejmodernější PET/CT skenery a také SPECT skener. Dokladem úspěchu modelového projektu je 100.000 PET vyšetření provedených za 18 let provozu pracoviště (k 18. 9. 2017) a postupné rozšiřování této technologie i na další významná pracoviště v ČR, pro která homolkovské PET centrum posloužilo jako zdroj cenných informací a vyškoleného personálu.

Více o pracovišti >>>