Odd. nukleární medicíny - PET centrum (ONM)

PET centrum

O nás

Oddělení nukleární medicíny se řadí ke komplementárním oddělením nemocnice a poskytuje zobrazovací diagnostické služby všem občanům na základě doporučení ošetřujícího lékaře.

Zobrazovací metody jsou zastoupeny od roku 1999 pozitronovou emisní tomografií (PET) a od roku 2003 také hybridní pozitronovou emisní a výpočetní tomografií (PET/CT), která představuje špičku v diagnostice onkologických a některých zánětlivých onemocnění. Pracoviště zavedlo tyto metody do klinické praxe jako první v České republice. Dnes patří k největším v EvropěDisponuje dvěma PET/CT skenery, nejmodernějšími svého druhu. PET/CT spolu se scintigrafií (včetně jednofotonové emisní tomografie SPECT) je k dispozici v samostatné budově PET centra Praha v areálu nemocnice. Tyto metody jsou spojeny s lékařským ozářením a jejich provádění v souladu s národními radiologickými standardy je certifikováno externím klinickým auditemKromě poskytování rutinních diagnostických výkonů pracoviště participuje na celé řadě výzkumných klinických hodnocení v souladu s principy správné klinické praxe (GCP).


Slovo primáře doc. MUDr. Otakara Bělohlávka, CSc.

Vyšetřením na pozitronové emisní tomografii - PET Vás provede primář našeho oddělení nukleární medicíny a PET centra doc. MUDr. Otakar Bělohlávek, CSc.


Systém řízení kvality

Oddělení má zaveden systém řízení kvality dle normy ISO 9001:2000 a později ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015 certifikovaný od roku 2004 společností DET NORSKE VERITAS CZ s.r.o. a v letech 20132016 a 2019 recertifikovaný společností LL-C (Certification) Czech Republic s.r.o. pro aktuální činnosti: Poskytování diagnostických služeb zobrazovacími metodami - scintigrafie, výpočetní, jednofotonová a pozitronová emisní tomografie (CT, SPECT, PET/CT) včetně přípravy radiofarmak. Veškeré služby jsou poskytovány v souladu s přijatou politikou kvality. Systém řízení kvality je nezávislými auditory vysoce ceněn (výňatek ze zprávy).


PET centrum je modelovým projektem Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Slouží proto jako zdroj zkušeností a informací pro další nově zřizovaná pracoviště jak v ČR, tak i v mnohých dalších zemích. Plní rovněž úlohu školícího centra.

Na vybudování PET centra Praha se dodávkami zařízení, odbornou pomocí a zaškolením personálu podílela Mezinárodní agentura pro atomovou energii. Tato spolupráce je vysoce ceněna.


Naše služby


Otázky a odpovědi

Když poprvé přicházíte na vyšetření do PET centra na Oddělení nukleární medicíny, pravděpodobně máte v hlavě spoustu otázek, na něž byste chtěli znát odpovědi. Zde Vám odpovíme alespoň na některé z nich.

Více informací


Režimová opatření v Nemocnici Na Homolce v souvislosti s vývojem epidemie koronaviru COVID-19

Od úterý 17. 3. 2020 omezujeme neakutní operační výkony a neakutní ambulantní vyšetření.

V rámci preventivních opatření zavedla naše nemocnice od 3. 3. 2020 do odvolání plošný zákaz návštěv na všech lůžkových odděleních. Zároveň byl návštěvám a pacientům zamezen přístup do jídelny, kavárny a obchodu s potravinami v 1. patře. Od 10. 3. 2020 do odvolání byly zrušeny všechny akce v kongresovém centru nemocnice. Tato opatření realizujeme v zájmu zajištění bezpečnosti pacientů i personálu nemocnice.

V případě podezření na onemocnění způsobené koronavirem volejte na nově zřízenou informační linku 1212. Informace poskytne i Státní zdravotní ústav na číslech 724 810 106 a 725 191 367.

 

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace