Žádanky na vyšetření

Ambulance ONM, PET centrum

Při telefonickém objednávání je třeba uvést:

  • druh požadovaného vyšetření
  • rodné číslo, jméno, příjmení, datum narození, zdravotní pojišťovnu a hmotnost pacienta
  • mobilní telefon pacienta (pro odeslání SMS s připomínkou a event. případ náhlého zrušení vyšetření)
  • IČP zdravotnického zařízení, jeho název, oddělení a jméno objednávajícího lékaře včetně telefonického kontaktu (u lékařů z NNH stačí jen jméno a oddělení)

Pro hladký průběh vyšetření je důležité kompletně vyplnit příslušnou žádanku ze seznamu níže - jsou na ni uvedeny i informace pro pacienta, jak se má na to které vyšetření připravit a kam se má dostavit, popř. proč a kde se omluvit. Nicméně žádanka na vyšetření může mít libovolnou grafickou úpravu, podstatná je úplnost, správnost a čitelnost uváděných údajů. Minimálním standardem je tiskopis VZP-06z/2009.

Kliknutím na typ vyšetření lze zobrazit některé podrobnosti o vyšetření. V případě nejasností vám rádi poradí pracovníci naší recepce (257 272 165 nebo 257 273 244), kde lze pacienta telefonicky objednat. 

Je nezbytné, aby indikující lékař ještě před objednáním vyšetření informoval pacienta, že podstoupí lékařské ozáření, kvůli kterému od něj budeme požadovat podpis Informovaného souhlasu s lékařským ozářením.

Případnou aplikaci jodové kontrastní látky tlakovým injektorem do předem zavedeného žilního vstupu (port, PICC, centrální katétr) provádíme pouze s využitím předepsaného materiálu a pouze v případě, že nám bude předložen doklad, že daný vstup je vhodný pro tlakovou injektáž. Dostupnost specifického materiálu a zaškoleného personálu v čase objednaného vyšetření je vhodné předem ověřit na tel. 733 145 906.

Pro posouzení míry vhodnosti indikace k vyšetření existuje Clinical Decision Support System Evropské asociace nukleární medicíny.

Skupina vyšetřeníTyp vyšetřeníStáhnout
žádanku
#
PET/CT trupu (FDG bez i.v.KL) Trup přehledně s low-dose CT DOC PDF 1
Trup přehledně s low-dose CT
vč. plánování radioterapie
DOC
PDF
2
PET/CT trupu (FDG + i.v.KL) Trup přehledně s KL DOC PDF 3
ORL cíleně s KL + trup DOC PDF 4
PET/CT skeletu (NaF) Celotělové DOC PDF 5
Cílené DOC PDF 6
PET mozku FLT (proliferace tumoru) DOC
PDF
7
FDG (glykolýza tumoru) DOC PDF 8
FDG (epilepsie, demence) DOC PDF 9
FMM (amyloidový sken u demence) DOC PDF 10
PET/CT trupu (FCV) Recidiva CA prostaty DOC PDF 11a
PET/CT trupu (F-cholin) CA prostaty kromě recidivy DOC PDF 11b
Scintigrafie Flebografie DOC PDF 12
Scintigrafie Ledviny dynamické DOC PDF 13
Scintigrafie Ledviny dynamické + furosemid DOC PDF 14
Scintigrafie Ledviny statické DOC PDF 15
Scintigrafie / SPECT Myokard perf. při ergo. zátěži DOC PDF 16
Scintigrafie / SPECT Myokard perf. při farm. zátěži DOC PDF 17
Scintigrafie / SPECT Myokard perf. v klidu DOC PDF 18
Scintigrafie / SPECT Plíce – perfuze DOC PDF 19
Scintigrafie Plíce – ventilace DOC PDF 20
Scintigrafie Příštítná tělíska DOC PDF 21
Scintigrafie Sentinelové uzliny DOC PDF 22
Scintigrafie / SPECT Skelet – celotělové vyš. DOC PDF 23
Scintigrafie / SPECT Skelet – cílené vyš. DOC PDF 24
Scintigrafie / SPECT Skelet – třífázové cílené vyš. DOC PDF 25
Scintigrafie Štítná žláza DOC PDF 26

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace