PET/CT mozku s FDG

Stručný popis

Použité radiofarmakum (Fludeoxyglucosum) je akumulováno nádorovými buňkami a fyziologicky těly neuronů v závislosti na jejich konsumpci glukózy. Na tomografických řezech lze posoudit oblasti glukózového hypometabolizmu (interiktálně epileptické ložisko) nebo hypermetabolizmu (viabilní tumor). Nízkodávková CT složka vyšetření slouží pouze pro účely korekce absorpce a rozptylu záření a není tedy klinicky interpretována.

Obecné indikace

Lokalizace epileptického fokusu před operací. 

Posouzení perzistence nebo recidivy nádoru mozku (nikoliv primární diagnostika tumoru) po předem provedené MRI.

Obecné kontraindikace

Zvýšená hladina inzulínu v krvi (po jeho podání nebo způsobená příjmem živin) výrazně zhoršuje kontrast zobrazení a tedy i citlivost metody zachytit ložisko.

Relativní kontraindikací je dekompenzovaný diabetes (proto je třeba ještě před objednáním stanovit glykémii).

Neschopnost ležet 30 minut bez pohnutí.

Relativní kontraindikací je těhotenství a kojení.

Vyšetření je spojeno s radiační zátěží, nesmí být proto samoúčelné. Indikace k vyšetření musí být podložena možným zdravotním přínosem pro pacienta.

Příprava pacienta před příchodem na ONM

Nalačno (alespoň 6 hodin nejíst), pacient by měl již před příchodem na oddělení hodně pít vodu nebo hořký čaj (není možno pít mléko, nic kalorického nebo s příměsí cukru).

Pacient by měl mít alespoň 1 týden odstup od chemoterapie a 3-6 měsíců odstup od radioterapie (pokud jde o vyhodnocení ozářené oblasti). Čím větší jsou časové odstupy, tím větší je spolehlivost PET. Proto se doporučuje vyšetření odložit až na dobu, kdy přichází v úvahu rozhodování o další léčbě. Malý odstup od chemoterapie může způsobit falešnou negativitu nálezu vzhledem k přechodnému "omráčení" nádorových buněk; malý odstup od radioterapie naopak falešnou pozitivitu vzhledem dlouho přetrvávajícím indukovaným zánětlivým změnám.

Příprava diabetiků - obecně platí: ráno v den vyšetření vysadit perorální antidiabetika a inzulín. Je-li užíván inzulín s velmi dlouhým účinkem, je třeba jej večer před vyšetřením vysadit, popř. nahradit inzulínem s kratším účinkem. Pacienti s inzulínovou pumpou ji vypínají 4 hodiny před vyšetřením. U těžkých diabetiků je vhodná individuální příprava ošetřujícím lékařem po konzultaci lékaře ONM.

Diabetici si s sebou musí vzít jídlo a léky, aby po vyšetření mohli obnovit svůj léčebný režim.

Ukázka vyšetření

Koronální řez mozkem u pacienta s epilepsií. Na kaudomediálním povrchu levého temporálního laloku (žlutá šipka) je dobře patrný hypometabolizmus glukózy, kterým se vyznačuje epileptické ložisko interiktálně.

PET mozku s FDG

 

Žádanka na vyšetření.