Neurochirurgie (NCH)

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce vzniklo v roce 1990 a během dvou let se rozrostlo do současné velikosti, tj. 65 lůžek, z nichž je osm intenzivních a 12 semiintenzivních. Ročně je na neurochirurgickém oddělení provedeno přes dva tisíce operací a dalších 11 tisíc pacientů je ošetřeno na ambulanci.

 

Aktuality

Mikrovaskulární dekomprese trojklanného nervu

Neuralgie trojklanného nervu (trigeminu) je jednou z nejintenzivnějších záchvatovitých bolestí části obličeje. Pacienty velmi obtěžuje. Pokud léky, ani jiné zákroky nezabírají, účinnou možností léčby primární (jednostranné) neuralgie trigeminu je mikrovaskulární dekomprese – neurochirurgické řešení, které šetrným způsobem řeší příčinu. Nejprve je nutné lokalizovat na magnetické rezonanci tzv. neurovaskulární konflikt, místo, kde je céva v kontaktu s nervem, tlačí na něj a způsobuje nesnesitelnou bolest. Poté neurochirurgové u pacienta v celkové anestezii provedou z malého řezu za uchem zákrok, při kterém cévu od daného nervu oddělí a zajistí ji. Vše probíhá pod kontrolou operačního mikroskopu a výsledek se ověřuje na ultrazvuku. Ve videu, kterým vás provede primář neurochirurgie MUDr. Jan Klener, se můžete podívat, jak taková operace probíhá. Pacient, který tento zákrok podstoupil v Nemocnici Na Homolce, vše bez problémů zvládl a jeho obtíže po operaci zcela vymizely. Podobně to prožívá drtivá většina lidí se stejnou indikací, kteří se bolesti trojklanného nervu definitivně zbaví.

Neuralgie trojklanného nervu

 

Mikrochirurgická léčba aneuryzmatu

Natočili jsme pro vás video, ve kterém vám ukážeme, jak pokročilá, bezpečná a šetrná může být současná neurochirurgická léčba aneuryzmatu, neboli výdutě, pokud se operuje mikrochirurgicky. Více informací >>

Aneuryzma

 

Vestibulární schwannom

Diagnostikovali vám nádor sluchového nervu neboli odborně vestibulární schwannom či neurinom akustiku? – Rádi se vás ujmeme, můžeme vám nabídnout všechny dostupné možnosti léčby. Více >>

Vestibulární schwannom - video

 

 

 

Ještě šetrnější léčba vestibulárního schwannomu

Cílem mikrochirurgických operací vestibulárního schwannomu je nejen odstranit nádor, ale také zachovat funkci ohrožených hlavových nervů. K tomu napomáhá nový model elektrofyziologického přístroje, díky němuž se daří monitorovat sluchový i lícní nerv v průběhu operace. Přístroj přináší vylepšení v oblasti sběru dat a jako jeden z mála poskytuje propojení mezi mikroskopem a vlastním intraoperačním přístrojem, což chirurgovi, který odstraňuje nádor, přináší okamžitou zpětnou vazbu.

 

Vestibulární schwannom operace - video

 
 

 

Moderní a komplexní léčba adenomů hypofýzy

Adenomy hypofýzy (nádory podvěsku mozkového) jsou relativně časté mozkové nezhoubné nádory. Jejich diagnostika a léčba vyžaduje mezioborovou spolupráci neurologa, endokrinologa, očního lékaře, neurochirurga a nejlépe i ORL specialisty. V Nemocnici Na Homolce se moderní komplexní léčbou adenomů hypofýzy dlouhodobě zabýváme a rádi vám s tímto onemocněním pomůžeme. Více >>

 

 

Adenomy hypofýzy - video

 

 


O nás

Neurochirurgické oddělení Nemocnice Na Homolce patří k předním pracovištím v České republice, a to jak počtem a spektrem operačních výkonů, tak všestranností léčby v rámci celého neurocentra. 

V Nemocnici na Homolce se operuje nejvíce neurologických onemocnění v České republice: na neurochirurgickém oddělení téměř 3000 pacientů ročně, dalších přibližně osm set se operuje na oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie .

Jsme centrem pro komplexní léčbu neurologických onemocnění. Pod jednou střechou poskytujeme služby pokročilé mikroneurochirurgie , stereotaktické a radiační neurochirurgie (Leksellův gama nůž), komplexního cerebrovaskulárního centra, epileptologického a epileptochirurgického centra, špičkové intervenční radiologie a diagnostického a rehabilitačního zázemí. 

 

Naše specializace

 • cévní malformace všech druhů – mozková aneuryzmata, arteriovenozní malformace, mozkové kavernomy všech lokalizací vč. mozkového kmene, revaskularizační operace
 • mozkové nádory lebeční spodiny – např. vestibulární schwannomy, meningiomy aj.
 • nádory mozkových komor, pineální krajiny, kraniocervikálního přechodu a dalších složitých lokalizací
 • míšní nádory včetně intramedulárních
 • endoskopické operace adenomů hypofýzy a dalších nádorů lebeční spodiny

Dalšími významnými oblastmi v mozkové neurochirurgii na které se zejména zaměřujeme jsou :

 • intraaxiální mozkové nádory – tzv. gliomy: zde používáme metody funkční neuronavigace, operace při vědomí, peroperační sonografie, intraoperační MR, fluorescence, elektrofyziologický monitoring
 • epileptochirurgie – ve spolupráci s Centrem pro epilepsii neurologického oddělení
 • tzv. neurovaskulární iritační syndromy – neuralgie trigeminu, faciální hemispasmus

V oblasti páteřní neurochirurgie, patříme rovněž počtem i spektrem výkonů mezi přední pracoviště (patříme do tzv. kategorie A spondylochirurgických pracovišť) a provádíme zejména:

 • dekompresivní a velké spektrum stabilizačních operací pro degenerativní onemocnění páteře
 • operace nádorových onemocnění páteře a míchy
 • operace úrazových stavů
 • endoskopické a další miniinvazivní výkony na páteři
 • operace periferních nervů
 • úžinové syndromy – syndrom karpálního tunelu, kubitálního kanálku, TOS i další vzácné syndromy
 • nádory periferních nervů
 • rekonstrukce periferních nervů po úrazech, operacích

Naším cílem je poskytovat léčebně co nejúplnější, ale současně vysoce bezpečnou a šetrnou léčbu. K tomu kromě vysoce kvalitní operační léčby přispívá řada postupů a metod:

 • elektrofyziologický tým, který zajišťuje monitoring ohrožených funkcí při operacích na mozku a páteři a zvyšuje tak bezpečnost výkonů
 • neurointenzivistický tým – pooperační péče na specializované neurochirurgické JIP a SIP je zásadní pro rekonvalescenci po složitých operačních výkonech
 • neuroanestezie - dokonalá anestezie je rovněž velmi důležitým prvkem pro dobrý výsledek, ve spolupráci s neuropsychologem mimo jiné pro operace při vědomí – AWAKE operace

Disponujeme řadou nejmodernějších technologií, které dále zvyšují bezpečnost výkonu nebo přispívají ke kompletnosti léčby:

 • neuronavigace a funkční neuronavigace
 • intraoperační magnetická rezonance ,
 • intraoperační neurosonografie
 • intraoperační fluorescenční videoangiografie
 • intraoperační microdopplerografie
 • intraoperační flowmetrie
 • fluorescenční kontrola resekce nádorů

Jsme rádi, že můžeme pacientům s onemocněním mozku, páteře, míchy a periferních nervů poskytnout vysoce kvalitní léčebnou péči. Neváhejte se na nás obrátit !