Historie oddělení

 • 1992 založeno Oddělení stereotaktické a radiační neurochirurgie
 • 1992 první operace pomocí Leksellova gama nože (LGN) v ČR
 • 1993 první stereotaktická aplikace yttria-90 do kraniopharyngeomu (brachyterapie)
 • 1994 první hypofyzektomie pomocí LGN u generalizovaného ca prsu
 • 1995 využití LGN k léčbě neuralgie trojkalanného nervu
 • 1996 první thalamotomie pomocí LGN u neztišitelné bolesti
 • 1998 první implantace hluboké mozkové stimulace (DBS) pro třes
 • 2000 první implantace DBS pro Parkinsonovu chorobu
 • 2002 implantace DBS do vnitřního palida
 • 2003 zahájení peroperační elektrofyziologie při implantaci DBS
 • 2005 první implantace DBS u pacienta s dystonií
 • 2009 instalace nového modelu LGN Perfexion
 • 2011 implantace prvního dobíjitelného neurostimulátoru
 • 2011 poprvé bylo léčeno na LGN více než 1000 pacientů za rok
 • 2016 první implantace DBS u pacienta s Tourettovým syndromem
 • 2016 zahájena implantace směrových elektrod pro DBS
 • 2019 instalace nového modelu LGN ICON s možností fixace hlavy termoplastickou maskou s možností hypofrakcionace
 • 2019 jako první na světě jsme překročili hranici 20 000 léčených pacientů na LGN