Laboratorní příručka

Informace o nabídce služeb laboratoře Oddělení patologie jsou zveřejněny v této Laboratorní příručce (aktualizováno 16.11.2022).