Krátké chirurgické zákroky

Tonsilektomie

Krční mandle jsou důležitým orgánem pro obranyschopnost organismu. Někdy je však jejich funkce porušena a změněna natolik, že je třeba tyto mandle odstranit, aby nepůsobily více škody než užitku.
Konečné doporučení k odstranění krčních mandlí je vždy úkolem odborníka v ORL oboru. Samotný zákrok se provádí v místní nebo celkové anestezii. Zákrok sám o sobě je nebolestivý, ovšem během hojení se mohou dostavit polykací potíže a silnější bolesti v krku. Kolem 3 dne po operaci se v lůžkách, kde byly původně krční mandle začínají tvořit bělavé (fibrinové) povlaky, které mohou působit zápach z úst. Celé pooperační období je třeba zachovávat fyzický klid, aby nedošlo k nadměrnému překrvení operovaného místa a tak ke zvýšení rizika pooperačního krvácení. Celková doba hojení je asi 10 dní.

Myringotomie a zavedení ventilačních trubiček

Jedna z mnoha příčin nedoslýchavosti je špatně průchodná sluchová trubice (Eustachova trubice - spojka mezi středním uchem a nosohltanem) a následné špatné vyrovnávání vzdušného tlaku ve středoušní dutině. Výstelka středouší je tímto chorobným uspořádáním změněna a produkuje nadměrné množství hlenového sekretu, který v závěru může "slepit " sluchové kůstky a bubínek a znemožnit tak jejich správnou funkci. Jednou z metod jak tomuto chorobnému vývoji zabránit je zavedení ventilačních trubiček - takzvaných "gromet" skrz bubínek, a tak zajistit trvalé provzdušňování středoušní dutiny a vytvoření přirozenějších podmínek pro funkci středouší. U dětí je tento zákrok prováděn v celkové anestezii, u dospělých je možné tuto operaci provést v místním znecitlivění.

Septoplastika

Jedna z častých příčin zhoršené nosní průchodnosti je zkřivená nosní přepážka - chrupavčitá svislá stěna, která odděluje oba nosní průduchy. Následkem úrazu nosu, nebo i například překotného růstu v pubertě může dojít k nerovnoměrnému růstu obličejových kostí a této přepážky, která může být následně uchýlena k jedné straně a brání tak přirozenému dýchání nosem. Během operace se zprohýbaná chrupavka odstraní a zbytek se vymodeluje do správného postavení. Závěrem operace se oba nosní průchody utěsní vaselinovou tamponádou na dobu cca 36 hodin tak, aby nově vymodelovaná přepážka zůstala ve správné poloze.
Před výkonem se v některých případech provádí měření tlaků v nosních průchodech (tzv. rhinomanometrie).

Sinoskopie - kontrola vedlejších nosních dutin optickým přístrojem

Moderní technologie umí zprostředkovat pohled dovnitř tělních dutin - například i do vedlejších nosních dutin. Pokud existuje podezření na chronické onemocnění vedlejších nosních dutin, je možné tyto prostory překontrolovat optickým přístrojem bez nutnosti provádět radikální operační zákrok. Teprve na základě pohledového posouzení je možné rozhodnout o dalším rozsáhlejším operačním zákroku. Během sinoskopie je ovšem také možno provést některé léčebné zásahy - například odstranění přebujelé sliznice, odsátí cysty či zvětšení přirozeného ústí čelistní dutiny do nosního průduchu.

Myringoplastika - zacelení děravého ušního bubínku

Ušní bubínek zprostředkovává nejen přenos zvuku na sluchové kůstky, ale i chrání citlivé prostředí středoušní dutiny před drážděním z okolí - i například před průnikem infekce.
Pokud je tato přirozená bariéra porušena - následkem poranění při čištění uší, ale také po těžkých zánětech, po skoku do vody, po úderu dlaní atd., je nutné vzniklý otvor zacelit. Existuje mnoho operačních postupů, které spojuje jediný cíl - vytvoření nového celistvého ušního bubínku, tak aby se obnovila přirozená bariéra proti infekci a zlepšilo přirozené vnímání zvuků. Operace trvá asi 1 hodinu.
Zvukovod je ucpán těsnícími smotky, často bývá drobná řezná ranka v oblasti za uchem, nebo v oblasti chrupavčitého výběžku před zvukovodem - v místě, kde je získán materiál pro výrobu nového bubínku.