Guidelines - postupy

Guidelines neboli doporučené postupy jsou publikace odborných společností, kterými se dané oddělení řídí.

Činnost KMAS je podrobně popsána v cca 300 SOP (standardních operačních postupech). Při jejich tvorbě se vycházelo především z této literatury:

 • Versalovic J., et al. Manual of Clinical Microbiology, 10th Edition, ASM Press  2011
 • Isenberg HD, et al. Essential Procedures for Clinical Microbiology, ASM Press 1998.
 • Isenberg HD, et al. Clinical Microbiology Procedures Handbook, ASM Press 1992.
 • Murray PR, et al. Manual of Clinical Microbiology, 9th Edition, ASM Press 2007.
 • Miller JM. A Guide to Specimen Management in Clinical Microbiology, 2nd Edition, ASM Press 1999.
 • PHLS Clinical Microbiology Standard Operating Procedures.
 • Collier L, et al. Topley-Wilson's Microbiology and Microbial Infections, 9th Edition, Systematic Bacteriology, Arnold 1999.
 • Collier L, et al. Topley-Wilson's Microbiology and Microbial Infections, 9th Edition, Bacterial Infections, Arnold 1999.
 • Mandell LD, et al. Principles and Practice of Infectious Diseases, 5th Edition, Churchill Livingstone 2000.
 • Feigin RD, et al. Textbook of Pediatric Infectious Diseases, 5th Edition, Saunders 2004.
 • Cunha BA, et al. Infectious Diseases in Critical Care Medicine, Marcel Dekker 1998.
 • Mayhall CG, et al. Hospital Epidemiology and Infection Control, 2nd Edition, Lippincott Williams & Wilkins 1999.
 • Wenzel RP, et al. Prevention and Control of Nosocomial Infections, 3rd Edition, Williams & Wilkins 1997.