Ambulance

Interní ambulance zajišťuje komplexní péči o nemocné s vnitřními chorobami. Jedná se především o diagnostiku a léčbu ambulantních pacientů s onemocněním trávicího traktu, dýchacího systému, endokrinního systému s poruchami metabolismu, vnitřního prostředí a výživy. Na oddělení pracuje dietní sestra poskytující konzultace. V rámci diabetologické péče edukuje pacienty diabetologická sestra.

Naše přístrojová technika umožňuje natáčet EKG, provádět funkční vyšetření plic (spirometrie, celotělová bodypletysmografie a vyšetření plicní difuze) a ultrazvukové vyšetření břicha a štítné žlázy, včetně diagnostických punkcí.

Kontakty:

  • telefon na recepci: +420 257 273 049, +420 257 273 066
  • telefon na diabetologickou ambulanci – sestra: +420 257 272 148
  • interna.recepce@homolka.cz

Ambulantní část interního oddělení se nachází v 7. patře hlavní budovy mezi bílým a žlutým výtahem.

Ambulance jsou otevřeny v době od 7.00 do 15.30 hod.