V průběhu aktualizace může dojít k částečným omezením dostupnosti informací na webových stránkách naší nemocnice. Děkujeme za pochopení, tým NNH.

Objednávka na mamografický screening

Pro ženy od 45. roku ve dvouletém intervalu (hradí zdravotní pojišťovna).

Na vyšetření potřebujete mít s sebou žádanku od gynekologa či praktického lékaře!

Bez žádanky můžeme vyšetřit ženy, které přicházejí mimo preventivní interval, nejdříve však po jednom roce od předešlé mamografie, a dále ženy od 40. do 45. roku, které si vyšetření uhradí samy.

Objednávat se můžete na níže uvedených telefonních číslech nebo osobně v recepci mamografie ve 4. patře (zelený výtah):

  • +420 800 664 734
  • +420 257 272 516

S ohledem na aktuálně probíhající stavební práce prosíme pacientky o shovívavost a trpělivost v případě termínu objednání.

Vyplňte tabulku, následující údaje jsou neveřejné

Informace o zpracování osobních ůdajů >>

Vyhraďte si pro návštěvu na našem pracovišti čas. Vyšetření se skládá ze samotného zhotovení mamografie, popisu snímku, seznámení paceintky s výsledkem a navržením případného dovyšetření v případě či sporného nálezu (ultrazvuk či další projekce budou provedeny týž den).

Nález dostanete do rukou pro svého lékaře a budete seznámena s nejlepším dalším postupem vašeho vyšetřování.

Další informace

Nedílnou součástí registrace ke screeningové mamografii je kromě odeslání tohoto elektronického formuláře ještě vyplnění tištěného dotazníku a souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro účely korespondence. Máte- li možnost, vytiskněte a vyplňte prosím tento dotazník a doneste jej s sebou k vyšetření, urychlíte tím odbavení v mamografické recepci.

Dotazník k mamografickému screeningu

Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely korespondence

Je velmi vhodné podstupovat vyšetření prsu pravidelně na jednom pracovišti. Lékař, který snímky hodnotí, může porovnávat starší a nové snímky mezi sebou. Má-li žena provedeno pokaždé vyšetření někde jinde, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly v mamoobrazech a tím i viditelné známky malého nádoru v prsu.

Doneste si proto svoji minulou dokumentaci z jiného pracoviště ( snímky, CD) s sebou.

Formulář pro vydání vaší dokumentace z jiného pracoviště

Mimo preventivní program může být vyšetření provedeno nejdříve 1 rok od minulého vyšetření a dále i pro ženy ve věku starší 40ti let. Toto vyšetření si žena hradí sama, je však nutné míti vystavenou žádanku od lékaře.

Pro kvalitní provedení a vyhodnocení vyšetření je nepoužívejte v den vyšetření tělová mléka, deodoranty a antiperspiranty v oblasti dekoltu, prsou a podpaží.

Více informací ohledně mamografií můžete najít na serveru www.mamo.cz