Objednávka na mamografický screening

Pro ženy od 45. roku ve dvouletém intervalu (hradí zdravotní pojišťovna).

Na vyšetření potřebujete mít s sebou žádanku od gynekologa či praktického lékaře!

Bez žádanky můžeme vyšetřit ženy, které přicházejí mimo preventivní interval, nejdříve však po jednom roce od předešlé mamografie, a dále ženy od 40. do 45. roku, které si vyšetření uhradí samy.

Objednávat se můžete na níže uvedených telefonních číslech nebo osobně v recepci mamografie ve 4. patře (zelený výtah):

  • +420 800 664 734
  • +420 257 272 516

S ohledem na aktuálně probíhající stavební práce prosíme pacientky o shovívavost a trpělivost v případě termínu objednání.

Vyplňte tabulku, následující údaje jsou neveřejné

Informace o zpracování osobních ůdajů >>

Vyhraďte si pro návštěvu na našem pracovišti čas. Vyšetření se skládá ze samotného zhotovení mamografie, popisu snímku, seznámení paceintky s výsledkem a navržením případného dovyšetření v případě či sporného nálezu (ultrazvuk či další projekce budou provedeny týž den).

Nález dostanete do rukou pro svého lékaře a budete seznámena s nejlepším dalším postupem vašeho vyšetřování.

Další informace

Nedílnou součástí registrace ke screeningové mamografii je kromě odeslání tohoto elektronického formuláře ještě vyplnění tištěného dotazníku a souhlasu s poskytnutím osobních údajů pro účely korespondence. Máte- li možnost, vytiskněte a vyplňte prosím tento dotazník a doneste jej s sebou k vyšetření, urychlíte tím odbavení v mamografické recepci.

Dotazník k mamografickému screeningu

Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely korespondence

Je velmi vhodné podstupovat vyšetření prsu pravidelně na jednom pracovišti. Lékař, který snímky hodnotí, může porovnávat starší a nové snímky mezi sebou. Má-li žena provedeno pokaždé vyšetření někde jinde, mohou lékařům uniknout jemné rozdíly v mamoobrazech a tím i viditelné známky malého nádoru v prsu.

Doneste si proto svoji minulou dokumentaci z jiného pracoviště ( snímky, CD) s sebou.

Formulář pro vydání vaší dokumentace z jiného pracoviště

Mimo preventivní program může být vyšetření provedeno nejdříve 1 rok od minulého vyšetření a dále i pro ženy ve věku starší 40ti let. Toto vyšetření si žena hradí sama, je však nutné míti vystavenou žádanku od lékaře.

Pro kvalitní provedení a vyhodnocení vyšetření je nepoužívejte v den vyšetření tělová mléka, deodoranty a antiperspiranty v oblasti dekoltu, prsou a podpaží.

Více informací ohledně mamografií můžete najít na serveru www.mamo.cz