Otázky a odpovědi k ultrazvuku

Jaký je princip ultrazvukového vyšetření?

Vyšetření ultrazvukem nebo také sonografie je zavedená a efektivní neinvazívní (pacienta nijak nezatěžující) zobrazovací metoda, která využívá ultrazvukového vlnění s vysokou frekvencí pro zobrazení tkání a orgánů ve vyšetřované oblasti lidského těla. Ultrazvukové vlnění je do těla pacienta vysíláno pomocí speciální ultrazvukové sondy, uvnitř těla se odráží od tkání a orgánů a sondou je zpět přijímáno a dále zpracováno ve dvojrozměrný obraz, který  lze sledovat na obrazovce ultrazvukového přístroje. Ultrazvukový přístroj tedy funguje na stejném principu jako sonar používaný v námořnictví, stejným mechanismem se orientuje v prostoru také například netopýr.

Co je to dopplerovské vyšetření?

Dopplerovské ultrazvukové vyšetření navíc oproti klasickému ultrazvukovému vyšetření umožňuje podrobně posoudit nález na cévním řečišti, zejména přímo změřit rychlosti toku v jednotlivých cévách a z toho pak posoudit přítomnost uzávěrů cév či stupeň jejich zúžení. Dopplerovské vyšetření je pojmenováno po Christianu Dopplerovi, který jako první v roce 1842 popsal následující fyzikální jev: Přibližuje-li se zdroj zvuku o konstantní výšce tónu (frekvenci) směrem k pozorovateli, vnímá pozorovatel výšku tónu vyšší než je výška skutečná (zdrojem vysílaná). V běžném životě si tohoto jevu můžeme všimnout například, když kolem nás projede houkající vlak nebo sanitka, nebo když nad námi přeletí letadlo. Na stejném principu funguje například radar a na Dopplerově principu je založen také důkaz o rozpínání vesmíru.

Je ultrazvukové vyšetření bezpečné?

Desítky let zkušeností s diagnostickým ultrazvukem potvrdily, že se jedná o bezpečnou zobrazovací metodu. Do současnosti nebyly prokázány žádné škodlivé vedlejší účinky ultrazvuku při výkonových hladinách používaných pro diagnostická vyšetření.

Je toto vyšetření bolestivé?

Ultrazvukové vyšetření samo o sobě nebolí. Můžete cítit tlak sondy, což může být za určitých okolností nepříjemné, například při kontrolním vyšetření krátce po operaci.

Jaká jsou omezení metody?

Ultrazvukové vlnění je odráženo plynem a kostmi. Někdy může plyn ve střevě velmi zkomplikovat vyšetření v oblasti břicha a malé pánve. Ultrazvukové vlnění proniká obtížně do velkých hloubek, proto jsou obézní osoby hůře vyšetřitelné. Komplikace může způsobit i zvápenatění ve stěně tepen postižených aterosklerózou (kornatěním tepen)

Jak se mám na vyšetření připravit?

O přípravě by vás měl poučit odesílající lékař. V případě vyšetření oblasti břicha a malé pánve je třeba přijít na lačno, tedy nejméně 6 hodin před vyšetřením nic nejíst, zhruba 2 hodiny před vyšetřením nepít. Na vyšetření v ostatních oblastech není žádná příprava nutná. Nezapomeňte s sebou přinést žádanku na vyšetření vyplněnou Vaším odesílajícím lékařem. Pokud máte k dispozici nějaké lékařské nálezy či obrázky z předchozích vyšetření, které mají souvislost s požadovaným ultrazvukovým vyšetřením, pak je vezměte s sebou.

Jak vyšetření probíhá?

Vyšetření provádí zkušený a kvalifikovaný lékař – radiolog s dostatečnou praxí v provádění ultrazvukových vyšetření. Budete požádáni, abyste si odložili tak, jak je to nezbytně nutné pro vyšetřovanou oblast, poté si lehnete na vyšetřovací lůžko. Lékař po vyšetřované oblasti během vyšetření pohybuje ultrazvukovou sondou. Pro zamezení přítomnosti vzduchu mezi tělem a kůží se vyšetřovaná oblast pokrývá speciálním sonografickým gelem, který nijak nedráždí kůži ani nezanechává skvrny a snadno se dá z těla po skončení vyšetření otřít. Během vyšetření lékař pozorně sleduje obraz na monitoru, upravuje parametry vyšetření a provádí různá speciální měření. Během vyšetření můžete být vyzváni například k zadržení dechu, nepolykání, zaklonění hlavy, stažení ramen nebo i ke změně polohy těla.

Existují nějaké komplikace vyšetření?

Jak už bylo řečeno výše, ultrazvuk je zcela bezpečná metoda, u které se komplikace ani rizika nevyskytují. Ve výjimečných případech může lékař rozhodnout o nutnosti podání speciální kontrastní látky nitrožilně. V takovém případě vás lékař poučí o možných, i když velmi vzácných rizicích spojených s aplikací této kontrastní látky a vyžádá si váš souhlas s její aplikací.

Jak jsou zpracovány výsledky vyšetření? Musím čekat na zprávu pro svého lékaře?

Vyšetřující lékař bezprostředně po skončení vyšetření nález zapíše přímo „do počítače“ a od okamžiku odeslání  do nemocniční počítačové sítě je nález k dispozici oprávněným osobám, tedy i lékaři, který Vás na vyšetření poslal – pokud ovšem sídlí v naší nemocnici. Pokud Vás tedy na vyšetření posílá lékař z naší nemocnice, nemusíte na nic čekat, Váš lékař si nález přečte v počítači. Pokud Vás posílá jiný lékař, dostanete do ruky vytištěný nález do 15 minut po vyšetření, nebo bude tento nález Vašemu lékaři zaslán poštou. Máte samozřejmě právo na to, aby Vám vyšetřující lékař stručně a srozumitelně vysvětlil, co při vyšetření zjistil, nebojte se zeptat.