Operace hrudní aorty

Operace hrudní aorty (jak chronická onemocnění, tak akutní onemocnění) představují jednu z hlavních specializací našeho oddělení. Tato léčba má na našem pracovišti dlouholetou tradici s výbornými operačními výsledky. Naše kardiochirurgické oddělení provádí celé spektrum výkonů v oblasti hrudní aorty v rozsahu od aortální chlopně, přes kořen aorty, vzestupnou aortu a oblouk aorty, až po odstup levé podklíčkové tepny. Ve spolupráci s oddělením cévní chirurgie naší nemocnice se dále podílíme na řešení komplexních postižení aorty (rozšíření sestupné hrudní aorty, rozšíření celé hrudní aorty). Provádíme nejenom náhrady postižených úseků, ale i záchovné výkony v oblasti kořene aorty či různé formy bandáží vzestupné aorty (bandage, Exstent). Dále provádíme v indikovaných případech kombinované výkony – náhrady vzestupné aorty a oblouku v kombinaci se stentáží sestupné hrudní aorty. Naše pracoviště poskytuje nejenom tuto vysoce kvalifikovanou léčbou, ale rovněž ambulantní sledování a komplexní léčbu pacientů (včetně zajištění genetického testování v indikovaných případech) s onemocněním hrudní aorty.

Onemocnění hrudní aorty - informace pro pacienty