Co léčí LGN

Konstrukce LGN umožňuje léčit chorobné procesy v oblasti hlavy. Z technických důvodů nelze léčit onemocnění pod úrovní 2. krčního obratle. Onemocnění léčené gama nožem lze rozdělit do 5 skupin – cévní malformace, nezhoubné a zhoubné nádory mozku, funkční onemocnění a některá oční onemocnění. Některé onemocnění jsou v populaci vzácné, jiné naopak poměrně časté. Z cévních onemocnění léčíme nejčastěji arteriovenózní malformace, z nezhoubných nádorů vestibulární schwannom, meingiom a adenom hypofýzy. Ze zhoubných nádorů jsou nejčastější metastázy, z funkčních neuralgie trigeminu a z očních nemocí zejména nádory (uveální melanom).

Léčba cévních malformací

Radiochirurgická léčba cévní malformace vyvolá hojivý proces, který vede k postupnému uzávěru chorobných cév a vyléčení malformace v průběhu 1 až 3 let. Do té doby však trvá riziko, že malformace může znovu krvácet. . Riziko tohoto krvácení je 2-4% ročně. Do 3 let po ozáření se provádí kontrolní zobracení magnetickou rezonancí. Při známkách uzavřené malformace bude následovat angiografické vyšetření, které prokáže, zda již došlo k úplnému vyhojení malformace Po léčbě na LGN v 6% případů dochází k přechodnému symptomatickému kolaterálnímu otoku, který se může projevit jako epileptický záchvat nebo dočasný neurologický příznak. Šance na zahojení cévní malformace do 3 let po léčbě LGN je 70%, v závislosti na její velikosti. V případě neuzavření malformace po 3 letech je možné léčbu opakovat.

Léčba vestibulárního schannomu

Léčba vestibulárního schwannomu (neurinomu akustiku -nádoru sluchového nervu) pomocí LGN zabrání jeho dalšímu růstu. K pozdějším neurologickým příznakům může dojít s odstupem několika měsíců v závislosti na tom, jak velký nádor sluchového nervu je. Pokud je neurinom velmi malý, do průměru 1 -1,5 cm a budete podstupovat léčbu gama nožem, může k těmto přechodným potížím dojít s pravděpodobností asi 6%, riziko postižení lícního nervu je méně než 1%. Šance na zachování užitečného sluchu je 50-70%.

Léčba meningiomů

Meningiomy jsou nádory vyrůstající z mozkových plen. Pomocí LGN lze zastavit jejich růst a inaktivovat je. Protože tento typ nádoru má sklon k vytváření otoku v jeho okolí, může po jeho léčbě dojít v 6-8% k přechodnému zhoršení neurologických potíží. Po nasazení protiotokové léčby (kortikoidy) zpravidla příznaky odezní do několika týdnů.

Léčba adenomu hypofýzy

Adenom hypofýzy je nádor podvěsku mozkového, který je uložen v těsné blízkosti zrakového nervu, Zrakový nerv je velmi citlivý k radiační zátěži, proto může být LGN doporučena pouze, když adenom optický nerv neutlačuje. Po absolvování léčby gama nožem jsou nutné kontroly u ošetřujícího endokrinologa (hladiny hormonů v krvi).

Léčba metastáz

V případě onkologického onemocnění může dojít k metastatickému postižení mozku. Po ozáření je nutné pokračovat v onkologické léčbě základního onemocnění. V určitých případech je indikována protiotoková léčba kortikoidy. Pokud je počet metastáz omezený (obvykle do 4) a nejsou příliš velké (obvykle do 3 cm), lze je velmi účinně léčit pomocí LGN. Na kontroly pacient dochází v několikaměsíčních intervalech buď ke svému ošetřujícímu lékaři, anebo dle domluvy na naše oddělení. V případě výskytu nových metastáz, lze po posouzení léčbu na LGN opakovat.

Léčba ostatních mozkových nádorů

Každý typ nádoru může vyžadovat individuální přístup a po léčbě může dojít k opožděným projevům, v závislosti na lokalizaci a typu nádoru. Informujte se u svého lékaře, na co je potřeba ve Vašem případě dbát.

Neuralgie trojklaného nervu

Neuralgie trojklaného nervu (trigeminu) je jeden z typu obličejových bolestí. Většinou jde o ostrou krutou záchvatovitou bolest ve tváři. Ozáření kořene trigeminu (při odstupu z mozkového kmene) pomocí LGN vede ve velkém procentu případů ke zmírnění bolesti až ke kompletní úlevě. Úleva se dostavuje nejčastěji týden až 2 měsíce po výkonu.

Ostatní neztišitelné bolesti

Mezi ostatní bolesti řadíme obličejové neuralgie jiného nervu než trojklaného, bolesti končetin a trupu při cévních příhodách, bolesti při zhoubných nádorech a jiné. V určitých případech je možno alespoň částečně snížit intenzitu bolesti pomocí ozáření vybraných cílů v mozku.

Uveální melanom

Uveální melanom je nejčastější zhoubný nádor oka. Záření pomocí LGN je alternativou více invazivním způsobům léčby u nádorů uložených v oblasti zadního segmentu oka.