Miniinvazivní kardiochirurgické výkony

Naše pracoviště se specializuje na miniinvazivní přístupy v chirurgické léčbě srdečních onemocnění, které jsou mnohonásobně šetrnější než běžná metoda – sternotomie, což je chirurgický přístup přes hrudní kost. 

Miniinvazivní přístupy upřednostňujeme v indikovaných případech. Podle povahy výkonu operující tým volí tyto přístupy k srdci: 

  1. částečná (parciální) sternotomie – kdy není rozpůlena celá hrudní kost, ale pouze její horní polovina
  2. minithorakotomie – jedná se o videoskopicky asistovanou operaci, kdy jedním malým, řezem velikosti 8–10 cm na boční straně hrudníku operatér pomocí dlouhých nástrojů operuje srdce a operační výkon je kontrolován pomocí kamery, která je vsunuta do hrudníku cestou malé 1cm ranky 
  3. roboticky asistovaný výkon
  4. přístup přes srdeční hrot (tzv. transapikální přístup), kdy z malé operační rány v oblasti srdečního hrotu chirurg zaveden chlopeň na místo poškozené chlopně, která je indikovaná k náhradě

Ve spolupráci s oddělením invazivní kardiologie našeho kardiocentra upřednostňujeme v indikovaných případech katetrizační (neoperační) řešení srdečního onemocnění.

Výhodou těchto miniinvazivních přístupů je zejména rychlejší hojení operačních ran, které znamená zkrácenou dobu hospitalizace, a tak rychlejší návrat do běžného života a současně lepší kosmetický efekt.

Rozhodnutí o miniinvazivním (případně katetrizačním) přístupu závisí zejména na přání pacienta, ale současně i na povaze indikovaného výkonu (určité přístupy jsou vhodné pro určité diagnózy, v případech některých diagnóz mini-invazivní výkony možné nejsou) a na některých dalších okolnostech (anatomické poměry, předchozí operační výkony, věk pacienta, přidružená onemocnění, dlouhodobé výsledky metody, prognostický dopad aj). Definitivní rozhodnutí o postupu v léčbě srdečního onemocnění je tak výsledkem spolupráce odborníků našeho pracoviště a samotného, podrobně poučeného pacienta.