Objednání CT vyšetření

Objednání se provádí osobně na recepci radiodiagnostického oddělení ve 4. patře nebo telefonicky:

  • +420 257 273 010
  • +420 257 272 509

U akutních případů objednává vyšetření indikující/ošetřující lékař po konzultaci s radiologem.

Pacienti v závažném klinickém stavu jsou vyšetřováni přednostně. O pořadí pacientů jdoucích na vyšetření rozhoduje lékař radiolog, který daný den pracuje na CT.